Yobo 36:1-33

36  Mpe Elihu alobaki lisusu:   “Zelá ngai mwa moke, mpe nakomonisa yoEte ezali naino na maloba ya koloba mpo na Nzambe.   Nakouta na boyebi na ngai mosika,Mpe nakopesa Moyemi na ngai boyengebene.+   Mpo, ya solo, maloba na ngai ezali lokuta te;Oyo akoká na boyebi+ azali elongo na yo.   Talá! Nzambe azali na nguya+ mpe akobwaka moto te;Azali na mayele mingi mpenza;   Akotika ata moto moko te ya mabe na bomoi,+Kasi akolongisa bato ya mpasi na lisambisi.+   Akolongola miso na ye epai ya moyengebene te;+Ata bakonzi, na kiti ya bokonzi+Akofandisa mpe bango libela na libela, mpe bakotombwama.   Mpe soki bato bakangisami na bikanga-makolo,+Bazwami na bansinga ya mpasi.   Bongo akoyebisa bango ndenge bazali kosalaNá misala na bango ya bobuki-mibeko, mpamba te bazali komona ete bango nde baleki. 10  Mpe akofungola litoi na bango eyoka elendiseli,+Mpe akoloba ete basengeli kolongwa na makambo oyo eyokisaka mpasi.+ 11  Soki batosi mpe basaleli,Bakosukisa mikolo na bango na oyo ezali malamuMpe bambula na bango na esengo.+ 12  Kasi soki batosi te, bakoleka,+ bakobomama na ebundeli ya kobwakela,+Mpe bakokata motema kozanga boyebi. 13  Mpe baoyo bazali bapɛngwi na motema bakobakisa bango moko nkanda.+Bakobelela te mpo na kosɛnga lisalisi mpo akangi bango. 14  Molimo na bango ekokufa na bolenge,+Mpe bomoi na bango na kati ya mibali oyo bazali bandumba ya tempelo.+ 15  Akobikisa moto ya mpasi na mpasi na ye,Mpe akofungola litoi na bango na kati ya monyoko. 16  Mpe, ya solo, akobenda yo na monɔkɔ ya mpasi!+Esika monene,+ ya nkaka te, ekozala na esika na yango,Mpe libɔndisi ya mesa na yo ekotonda na mafuta.+ 17  Na etumbu ya lisambisi oyo bapesi moto mabe,+ okotonda mpenza;Etumbu ya lisambisi mpe bosembo ekosimba. 18  Kebá noki nkanda+ ebenda yo obɛta mabɔkɔ na lityo,Mpe kotika te ete lisiko+ monene ebungisa yo nzela. 19  Kolela na yo mpo na kosɛnga lisalisi ekosala nde eloko?+ Te, ata mpe na ntango ya mpasi teAta soki osali milende na nguya na yo nyonso.+ 20  Komɛla mpema te mpo na kozela butu,Mpo na kozela ntango oyo bato balongwaka na bisika bazali. 21  Kebá omipesa te na makambo oyo eyokisaka mpasi,+Mpo oponi nde yango na esika ya mpasi.+ 22  Talá! Nzambe asalelaka nguya na ye na ndenge ya lokumu mpenza;Nani azali molakisi lokola ye? 23  Nani asɛngá ye azongisa monɔkɔ mpo na nzela na ye?+Mpe nani alobá: ‘Osali likambo ya kozanga boyengebene’?+ 24  Kobosana te ete osengeli kokumisa mosala na ye+Oyo bato bayembelá.+ 25  Bato nyonso batalá yango na likebi;Moto—mowei mpamba—azali se kotala na mosika.+ 26  Talá! Nzambe atombwami koleka oyo biso tokoki koyeba;+Motángo ya mbula na ye eyebani te.+ 27  Mpo abendaka matangá ya mai;+Ekɔngɔlamaka lokola mbula mpo na kosala londende na ye, 28  Bongo mapata ebimisaka matangá ya mai,+Etangiselaka bato mai ebele. 29  Kutu, nani akoki kokanga ntina ya maboke ya mapata,Ya lokito oyo euti na mwa ndako na ye ya matiti?+ 30  Talá! Atandá pole na ye likoló na yango,+Mpe azipá misisa ya mbu. 31  Mpo na nzela na yango, asambaka makambo ya bato;+Apesaka bilei beboo.+ 32  Na mabɔkɔ na ye, azipá mokalikali,Apesaka yango mitindo mpo na kotɛmɛla mobundisi.+ 33  Lokito+ na ye eyebisaka makambo na ye,Bibwɛlɛ mpe eyebisaka makambo ya moto oyo azali koya.

Maloba na nse