Yobo 34:1-37

34  Bongo Elihu akobaki koyanola mpe alobaki ete:   “Bóyoka maloba na ngai, bino bato ya bwanya;Mpe bino bato boyebi makambo, bótyela ngai litoi.   Mpo litoi emekaka maloba,+Ndenge monɔkɔ emekaka bilei na ntango ya kolya.+   Tópona ndenge ya kotalela likambo;Tóyeba na kati na biso eloko nini ezali malamu.   Mpamba te Yobo alobi: ‘Nazali mpenza na elonga,+Kasi Nzambe ye moko abebisi lisambisi na ngai.+   Nazali nde kobuka lokuta mpo na lisambisi na ngai?Mpota na ngai ya makasi ekoki kosila te atako nabuki mibeko te.’+   Mobali makasi nani akokani na Yobo,+Oyo azali komɛla lityo lokola mai?+   Mpe asimbi mpenza nzela, akei kosala boninga na bato oyo basalaka makambo oyo eyokisaka mpasiMpe kotambola na bato ya mabe.+   Mpamba te alobi: ‘Mobali makasi azali na litomba te+Ya kosepela na Nzambe.’ 10  Na yango, bino bato ya motema ya mayele,+ bóyoka ngai.Nzambe ya solo akoki kosala mabe ata moke te,+Mpe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso akoki ata moke te kosala makambo oyo ezangi bosembo!+ 11  Mpo akofuta moto ya mabele na kolanda ndenge ye azali kosala,+Mpe ndenge nzela ya moto ezali, akoyeisa yango na motó na ye. 12  Ɛɛ, ya solo, Nzambe asalaka mabe te,+Mpe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso ye moko abebisaka lisambisi te.+ 13  Nani apesá ye mabele,Mpe nani atyá mabele oyo ebotaka, ɛɛ mobimba na yango, na mabɔkɔ na ye? 14  Soki atye motema na ye epai ya moto moko,Soki ayanganisi epai na ye elimo ná mpema ya moto yango,+ 15  Mosuni nyonso ekokufa elongo,Mpe moto ya mabele akozonga na putulu.+ 16  Boye, soki ozali na mayele, yoká likambo oyo;Tyá litoi na lokito ya maloba na ngai. 17  Ya solo, moto oyo ayinaka bosembo akoki nde koyangela,+Mpe soki moto moko ya nguya azali moyengebene, okoki nde kotánga ye moto mabe?+ 18  Moto akoloba nde na mokonzi ete: ‘Ozali mpamba’?Na bato ya lokumu ete: ‘Bozali bato mabe’?+ 19  Moto moko azali oyo amonisaka koponapona epai ya bankumu teMpe atyelá moto ya lokumu likebi te koleka moto oyo azangá,+Mpo bango nyonso bazali mosala ya mabɔkɔ na ye.+ 20  Na pwasa bakufaka,+ ɛɛ, na katikati ya butu;+Bato bakómaka na yikiyiki mpe balimwaka,Mpe bato ya nguya balongolamaka, kasi na lobɔkɔ ya moto te.+ 21  Mpo miso na ye ezali likoló ya banzela ya moto,+Mpe azali komona matambe na ye nyonso. 22  Molili to molili makasi ezali teMpo baoyo basalaka makambo oyo eyokisaka mpasi bámibomba kuna.+ 23  Mpo akatelaka ata moto moko te ntango oyo etyamáMpo na kokende kosamba epai ya Nzambe. 24  Abukaka bato ya nguya+ kozanga kosala bolukiluki,Mpe atɛlɛmisaka bato mosusu na esika na bango.+ 25  Na yango, ayebaka misala na bango,+Mpe akweisaka bango na butu, mpe babukamaka.+ 26  Abɛtaka bango mbata lokola bato mabeNa esika bato bazali kotala;+ 27  Mpamba te batiki kolanda ye,+Mpe bataleli nzela na ye ata moko te,+ 28  Mpo na kosala ete koganga ya moto oyo azangá ekóma epai na ye;Na ndenge yango, ayokaka koganga ya bato ya mpasi.+ 29  Ntango ye moko atye kimya, nani akoki komona yango mabe?Mpe ntango abombi elongi na ye,+ nani akoki komona ye,Ezala mpo na ekólo+ to mpo na moto, ezali ndenge moko te? 30  Mpo mopɛngwi ayangela te,+Mpe mitambo+ ezala te mpo na bato. 31  Mpo moto akoki nde koloba na Nzambe mpenza ete:‘Nakangeli yango motema, atako nasali likambo ya mabe te;+ 32  Atako nazali komona eloko te, yo moko teyá ngai;Soki nasali likambo moko ya kozanga boyengebene,Nakosala yango lisusu te’?+ 33  Okanisi nde ete akobongisa yango mpo ozali koboya lisambisi,Mpo yo moko nde ozali kopona, kasi ngai te?Ɛɛ, lobá oyo yo oyebi. 34  Bato ya mitema ya mayele+ bakoloba na ngai—Ɛɛ, mobali makasi ya bwanya oyo azali koyoka ngai, ete: 35  ‘Yobo azali koloba na kozanga boyebi,+Mpe maloba na ye ezangi mayele ya kososola.’ 36  Tata na ngai, Yobo amekama tii na nsukaMpo na biyano na ye na kati ya bato ya misala ya mabe.+ 37  Mpamba te, na lisumu na ye azali kobakisa botomboki;+Na kati na biso, azali kobɛta mabɔkɔ mpe azali se koloba bilobaloba mpo na Nzambe ya solo!”+

Maloba na nse