Yobo 32:1-22

32  Bongo mibali yango misato batikaki koyanola Yobo, mpo azalaki moyengebene na miso na ye moko.+  Kasi nkanda ya Elihu mwana ya Barakele Mobuze+ na libota ya Rama epelaki. Nkanda na ye engalelaki Yobo mpo azalaki kotánga molimo na ye moyengebene na esika ete ezala Nzambe.+  Lisusu, nkanda na ye engalelaki baninga misato ya Yobo mpo bazwaki eyano ya kopesa te kasi bazalaki nde kotánga Nzambe moto mabe.+  Mpe Elihu azalaki na maloba ya koloba, kasi azelaki naino Yobo, mpamba te bango bazalaki na mikolo mingi koleka ye.+  Mpe nsukansuka, Elihu amonaki ete eyano ezalaki te na monɔkɔ+ ya mibali yango misato, mpe nkanda na ye epelaki makasi.  Bongo Elihu mwana ya Barakele Mobuze ayanolaki mpe alobaki ete:“Nazali elenge na mikoloMpe bino bozali mibange.+Yango wana nazongaki nsima mpe nabangakiKolakisa bino boyebi na ngai.   Nalobaki ete: ‘Mikolo yango moko eloba,Mpe ebele ya bambula eyebisa bwanya.’+   Ya solo, elimo na kati ya bato—bawei mpambaMpe mpema ya Mozwi-ya-Nguya-Nyonso nde epesaka bango mayele.+   Ezali kaka te mpo bato bazali na mikolo mingi nde bazalaka bato ya bwanya,+Mpe ezali kaka te mpo bato bazali mibange nde bayebaka kosambisa makambo.+ 10  Yango wana nalobaki: ‘Yoká ngai.Ngai mpe nakolakisa boyebi, ɛɛ ngai.’ 11  Talá! Nazelaki maloba na bino,Nakobaki kotya litoi na makanisi na bino,+Tii ntango bokómaki koluka maloba ya koloba. 12  Mpe natyaki likebi na ngai epai na bino,Mpe talá moto moko te azali kopamela Yobo,Moko te kati na bino azali koyanola na maloba na ye, 13  Mpo bóloba te ete: ‘Tozwi bwanya;+Nzambe nde azali kobengana ye, kasi moto te.’ 14  Lokola maloba oyo atandi etali ngai te,Boye nakoyanola ye na maloba na bino te. 15  Bayoki nsɔmɔ, bayanoli lisusu te;Maloba esili na monɔkɔ na bango. 16  Nazeli, mpo bazali koloba lisusu te;Mpo batɛlɛmi nyɛɛ, bayanoli lisusu te. 17  Ngai, ɛɛ ngai, nakoyanola na ngai;Ngai, ɛɛ ngai, nakosakola boyebi na ngai; 18  Mpamba te natondi na maloba;Elimo ezali kotɔka+ na kati ya libumu na ngai. 19  Talá! Libumu na ngai ezali lokola vinyo oyo ezangi nzela ya kobimisa mopɛpɛ;Lokola milangi ya sika ya mposo ya nyama, elingi kopasuka.+ 20  Tiká naloba mpo motema na ngai ekita.Nakofungola mbɛbu na ngai mpo nayanola.+ 21  Nabondeli bino, namonisa koponapona epai ya moto te;+Mpe nakopesa moto ya mabele nkombo ya lokumu te;+ 22  Mpo, ya solo, nayebaka kopesa nkombo ya lokumu te;Noki Mokeli+ na ngai alongola ngai.

Maloba na nse