Yobo 3:1-26

3  Nsima na yango nde Yobo afungolaki monɔkɔ na ye mpe abandaki kolakela mabe mokolo oyo abotamaki.+  Bongo Yobo ayanolaki mpe alobaki:   “Mokolo oyo nabotamaki elimwa,+Ná butu oyo moto moko alobaki ete: ‘Mobali moko makasi asalemi na kati ya libumu!’   Mokolo yango ekóma molili.Nzambe aluka yango te na likoló,Mpe pole ya moi engɛngɛla yango te.   Molili mpe molili makasi esɛnga yango.Lipata ya mbula efandela yango.Biloko oyo eyeisaka molili na moi eyokisa yango nsɔmɔ.+   Butu yango—molili ekanga yango;+Eyoka esengo te na mikolo ya mbula mobimba;Na motángo ya basanza, yango ekɔta te.   Talá! Butu yango—ebota eloko te;Koganga ya esengo eyokana na yango te.+   Bato oyo balakelaka mokolo mabe, bálakela yango mabe,Baoyo bamilɛngɛli mpo na kolamwisa Leviatana.+   Minzoto na yango ya ntɔngɔntɔngɔ eyinda;Ezela pole kasi pole ezala ata moke te;Mpe emona kongɛnga ya kotana ya ntɔngɔ te. 10  Mpo ekangaki baporte ya libumu ya mama na ngai te,+Bongo ebombelaki miso na ngai mpasi te. 11  Mpo na nini nakufaki na libumu te?+Mpo na nini nakataki motema te nsima ya kobima na libumu? 12  Mpo na nini mabɔlɔngɔ eyambaki ngai,Mpe mpo na nini mabɛlɛ+ ete namɛla? 13  Mpo mbɛlɛ sikoyo nalalá na ngai na kimya;+Mbɛlɛ nalalá mpɔngi na ntango wana; mbɛlɛ napemá na ngai+ 14  Elongo na bakonzi mpe bapesi-toli ya mabele,+Baoyo bamitongelaki bisika oyo etikalá mpamba,+ 15  To elongo na bankumu oyo bazalaka na wolo,Baoyo batondisaka bandako na bango na palata; 16  To, lokola zemi oyo esopani mpe eyebani te,+ mbɛlɛ nazalaki te,Lokola bana oyo bamoni pole te.+ 17  Kuna bato mabe batiki yikiyiki,+Mpe bato oyo balɛmbi, bazali na makasi te, bapemi.+ 18  Bato ya bolɔkɔ, bango nyonso elongo, bazali na kimya;Bazali koyoka te mongongo ya moto azali kotinda bango básala mosala.+ 19  Kuna moto moke ná moto monene ndenge moko,+Mpe moombo azwi bonsomi, alongwe na mabɔkɔ ya nkolo na ye. 20  Mpo na nini apesaka pole na moto oyo azali komona mpasi,Mpe bomoi na baoyo molimo na bango ekómi bololo?+ 21  Mpo na nini ezali na baoyo bazali kozela liwa, kasi ezali koya te,+Atako bazali kotimolatimola mpo na koluka yango koleka biloko ya motuya oyo ebombani? 22  Baoyo bazali kosepela tii na esengo makasi,Bazali kosepela mpo bamoni esika ya kokundama. 23  Mpo na nini azali kopesa pole na mobali makasi, oyo nzela na ye ebombani,+Mpe oyo Nzambe akangi na kati ya lopango?+ 24  Mpamba te liboso ya bilei na ngai, kokimela na ngai ezali koya,+Mpe koganga na ngai ezali kosopana lokola mai;+ 25  Mpamba te nayoki nsɔmɔ ya eloko oyo ebangisaka, mpe yango ekómeli ngai;Mpe likambo oyo nabangi eyeli ngai.+ 26  Nazangi mitungisi te, mpe nafandi kimya te,Mpe napemi te, kasi yikiyiki ezali koya.”

Maloba na nse