Yobo 29:1-25

29  Bongo Yobo abimisaki lisusu liloba na ye ya lisese mpe alobaki ete:   “Aa soki nazalaka lokola na basanza ya kalakala,+Lokola na mikolo oyo Nzambe azalaki kobatela ngai;+   Ntango azalaki kongɛngisa mwinda na ye likoló ya motó na ngai,Ntango nazalaki kotambola na molili na lisalisi ya pole na ye;+   Ndenge mpenza nazalaki na mikolo ya bolenge na ngai,+Ntango Nzambe azalaki moninga na ngai ya motema na hema na ngai;+   Ntango Mozwi-ya-Nguya-Nyonso azalaki naino elongo na ngai,Ntango basaleli na ngai bazalaki zingazinga na ngai!   Ntango nazalaki kosukola matambe na ngai na manteka,Mpe libanga ezalaki se kosopela ngai mikɛli ya mafuta;+   Ntango nazalaki kokende na porte ya sité,+Na esika monene ya bato nyonso, nazalaki kobongisa kiti na ngai!+   Bana mibali bazalaki komona ngai mpe bazalaki komibomba,Mpe ata mibange bazalaki kolongwa na bakiti mpo na kotɛlɛma.+   Bankumu bazalaki kobimisa maloba na bango te,Mpe bazalaki kotya lobɔkɔ na monɔkɔ na bango.+ 10  Mongongo ya bakambi ezalaki kobombama,Mpe lolemo na bango ezalaki kokangama na edáda+ na bango. 11  Mpamba te litoi ezalaki koyoka mpe ezalaki kotánga ngai ete nazali moto ya esengo,Mpe liso ezalaki komona mpe ezalaki kotatola mpo na ngai. 12  Mpamba te nazalaki kobikisa moto ya mpasi oyo azalaki kobelela mpo na kosɛnga lisalisi,+Mpe nazalaki kosunga mwana oyo tata akufá, oyo azalaki na moto ya kosalisa ye te.+ 13  Lipamboli+ ya moto oyo azalaki pene ya kokufa—ezalaki koya epai na ngai,Mpe nazalaki kosepelisa motema ya mwasi oyo mobali akufá.+ 14  Nazalaki kolata boyengebene, mpe yango ezalaki kolata ngai.+Bosembo na ngai ezalaki lokola kazaka oyo ezangá mabɔkɔ—ná tirba. 15  Nakómaki miso ya moto oyo akufá miso;+Mpe makolo ya motɛngumi. 16  Nazalaki tata mpenza ya babola;+Mpe likambo ya kosamba ya moto oyo nayebi te—nazalaki kotalela yango.+ 17  Mpe nazalaki kobuka mikuwa ya mbanga ya moto oyo asalaka mabe,+Mpe nazalaki kobɔtɔla nyama oyo akangi na mino na ye. 18  Mpe namesanaki koloba: ‘Nakokufa+ na kati ya zumbu na ngai,Mpe nakokómisa mikolo na ngai mingi lokola bambuma ya zɛlo.+ 19  Mosisa na ngai efungwami mpo na kozwa mai,+Mpe mamwɛ ekozala butu mobimba likoló ya etape na ngai. 20  Nkembo na ngai ezali ya sika epai na ngai,Mpe litimbo na ngai na lobɔkɔ na ngai ekobwaka makula mbala na mbala.’ 21  Bazalaki koyoka ngai; mpe bazalaki kozela ngai,Mpe bazalaki kofanda nyɛɛ mpo na toli na ngai.+ 22  Nsima ya liloba na ngai, bazalaki koloba lisusu te,Mpe liloba na ngai ezalaki kokitela bango lokola litangá mokomoko.+ 23  Mpe bazalaki kozela ngai lokola mbula,+Mpe bazalaki kofungola monɔkɔ na bango polele mpo na mbula ya eleko ya prɛnta.+ 24  Nazalaki komungamunga epai na bango—ezalaki kolekela bango—Mpe pole ya elongi na ngai,+ bazalaki kobebisa yango te. 25  Nazalaki koponela bango nzela, mpe nazalaki kofanda lokola nkumu;Mpe nazalaki kofanda lokola mokonzi na kati ya bituluku ya basoda na ye,+Lokola moto oyo azali kobɔndisa baoyo bazali kolela.+

Maloba na nse