Yobo 27:1-23

27  Bongo Yobo abimisaki lisusu liloba na ye ya lisese+ mpe alobaki ete:   “Lokola Nzambe azali solo na bomoi,+ ye oyo alongoli lisambisi na ngai,+Mpe Lokola Mozwi-ya-Nguya-Nyonso azali solo na bomoi, ye oyo akómisi molimo na ngai bololo,+   Ntango mpema na ngai ezali naino mobimba na kati na ngai,Mpe elimo ya Nzambe ezali na zolo na ngai,+   Mbɛbu na ngai ekoloba likambo moko te oyo ezangi boyengebeneMpe lolemo na ngai ekobimisa bokosi te!   Nakoki kokanisa ata moke te ete natánga bino bayengebene!+Kino nakokufa, nakotika bosembo+ na ngai te!   Nasimbi bosembo na ngai, mpe nakotika yango te;+Motema na ngai ekotungisa ngai ata moke te mikolo na ngai nyonso.+   Monguna na ngai akóma moto mabe na makambo nyonso,+Mpe moto oyo azali kotombokela ngai akóma mosali-mabe.   Mpo elikya ya mopɛngwi ezali nini soki ye alongoli ye,+Soki Nzambe amemi molimo na ye mosika na ye?+   Nzambe akoyoka nde koganga na yeSoki mpasi eyeli ye?+ 10  To ye akosepela mpenza nde na Mozwi-ya-Nguya-Nyonso?Akobenga nde Nzambe ntango nyonso? 11  Nakoteya bino na lobɔkɔ ya Nzambe;Oyo ezali elongo na Mo-zwi-ya-Nguya-Nyonso, nakobomba yango te.+ 12  Talá! Bino nyonso bomoni bimonaneli;Bongo mpo na nini bozali komonisa ete bozali mpenza bato mpamba?+ 13  Wana nde likabo Nzambe apesaka moto mabe;+Mpe libula ya banyokoli, bakozwa yango epai ya Mozwi-ya-Nguya-Nyonso ye moko. 14  Soki bana na ye bakómi mingi, ezali mpo na mopanga;+Mpe bakitani na ye bakozala na bilei mingi te. 15  Bato na ye oyo babiki bakokundama na ntango ya bolɔzi moko ya liwa,Mpe basi na bango oyo mibali bakufi bakolela te.+ 16  Soki anduki palata lokola putulu,Mpe abongisi bilamba ebele lokola mabele ya lima, 17  Ye akobongisa, kasi moyengebene nde akolata,+Mpe palata, moto oyo azali na likambo te nde akozwa yango. 18  Atongi ndako na ye lokola ndɔngɛ,Mpe lokola mwa ndako ya matiti+ oyo sinzili asali. 19  Akolala wana azali naino mozwi, kasi eloko moko te ekoyanganisama;Afungoli miso, kasi eloko moko ekozala te.+ 20  Lokola mai, makambo ya nsɔmɔ ya pwasa ekokanga ye;+Na butu, mopɛpɛ makasi ekoyiba ye mpenza. 21  Mopɛpɛ moko ya ɛsti ekomema ye+ mpe akokende,Mpe ekolongola ye na esika na ye na kobalusabalusa ye.+ 22  Mpe ekokwela ye mpe ekoyoka mawa te;+Akoluka mpenza kokima nguya na yango.+ 23  Bakobɛta mabɔkɔ mpo na kosɛka ye+Mpe bakobɛtɛla ye piololo+ na esika na ye.

Maloba na nse