Yobo 23:1-17

23  Bongo Yobo ayanolaki mpe alobaki ete:   “Ata lelo mpe, ndenge nazali kotungisama+ ezali botomboki;Lobɔkɔ na ngai ekómi kilo mpo na kokimela na ngai.   Aa soki nayebaka mpenza esika nakokuta ye!+Mbɛlɛ nakómi tii na esika na ye ya libela.+   Mbɛlɛ namemi likambo ya kosamba liboso na ye,Mpe mbɛlɛ natondisi monɔkɔ na ngai na makanisi oyo ekeseni na oyo ya bino;   Mbɛlɛ nayebi maloba oyo azali koyanola ngai,Mpe mbɛlɛ nataleli makambo oyo azali koloba na ngai.+   Alingaki nde kobunda na ngai na nguya na ye monene?Aa te! Ye moko alingaki kutu nde kotyela ngai likebi.+   Kuna moto ya sembo akosembola mpenza makambo elongo na ye,Mpe mbɛlɛ nalongwe libela na mabɔkɔ ya mosambisi na ngai.   Talá! Nakei na ɛsti, kasi azali kuna te;Mpe nazongi nsima lisusu, kasi nakoki koyeba ye te;+   Na lobɔkɔ ya mwasi, epai azali kosala, kasi nazali komona ye te;Abaluki na lobɔkɔ ya mobali, kasi nazali komona ye te. 10  Mpo ye ayebi malamu nzela oyo nazali kolanda.+Nsima ya komeka ngai, nakobima lokola wolo.+ 11  Lokolo na ngai ekangani kaka na matambe na ye;Nabateli nzela na ye, mpe nazali kopɛngwa te.+ 12  Nazali kotika mitindo ya mbɛbu na ye te.+Nabombi maloba ya monɔkɔ na ye+ koleka oyo esɛngami mpo na ngai. 13  Kasi azali na likanisi kaka moko, bongo nani akoki kotɛmɛla ye?+Molimo na ye ezali na mposa ya likambo moko, mpe akosala yango.+ 14  Mpamba te, oyo esɛngami mpo na ngai, akokokisa yango nyonso,+Mpe makambo ya ndenge wana ezali ebele epai na ye. 15  Yango wana nabulungani mpo na ye;Nazali kosala keba mpe nazali na nsɔmɔ na ye.+ 16  Kutu Nzambe ye moko asali ete motema na ngai ebangabanga,+Mpe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso abulunganisi ngai.+ 17  Mpo nakangi monɔkɔ te mpo na molili,Mpe mpo molili ezipi elongi na ngai te.

Maloba na nse