Yobo 22:1-30

22  Bongo Elifaze Motemane ayanolaki mpe alobaki ete:   “Mobali makasi akoki nde kozala na ntina epai ya Nzambe,+Mpo moto oyo azali na mayele ya kososola azala na ntina epai na ye?   Mozwi-ya-Nguya-Nyonso azali nde kosepela mpo yo ozali moyengebene,+To kozwa litomba mpo ozali kosala ete nzela na yo ezanga mbeba?+   Akopamela yo nde mpo omemyaka Nzambe,Akoya nde mpo na kosamba na yo?+   Mabe na yo eleki kutu ndelo te,+Mpe mabunga na yo ekozala nde na nsuka te?   Mpo ozali kosimba ndanga ya bandeko na yo kaka mpamba,+Mpe ozali kobɔtɔla kutu bilamba ya bato oyo bazali bolumbu.   Moto oyo alɛmbi, opesaka ye mai ya komɛla te,Mpe opimelaka moto oyo azali na nzala mampa.+   Mokili ezali nde mpo na moto ya makasi,+Mpe azali kofanda kuna mpo bataleli makambo na ye na koponapona.   Basi oyo mibali bakufá, ozongisá bango mabɔkɔ mpamba,Mpe mabɔkɔ ya bana mibali oyo batata bakufá ebukami.+ 10  Yango wana mitambo ya ndɛkɛ ezingi yo,+Mpe nsɔmɔ ya pwasa ezali kobulunganisa yo; 11  To molili, mpo omona te,Mpe ebele ya mai oyo ezali kopumbwapumbwa ezali kozipa yo. 12  Nzambe atombwani nde mosika te lokola likoló?+Lisusu, talá minzoto nyonso,+ yango etombwani mosika. 13  Kasi yo olobi: ‘Nzambe ayebi mpenza nini?Akoki nde kosambisa na kati ya molili tuu? 14  Mapata nde esika na ye ya kobombana, na bongo amonaka te,Mpe atambolaka epai na epai na likoló oyo egumbamá.’ 15  Okotikala se na nzela ya kalakalaOyo enyatamaki na bato oyo basalaka makambo oyo eyokisaka mpasi, 16  Bato oyo balongolamaki liboso ya ntango na bango,+Baoyo moboko+ na bango esopani lokola ebale, 17  Oyo bazali koloba na Nzambe ya solo ete: ‘Longwá epai na biso!+Mpe eloko nini Mozwi-ya-Nguya-Nyonso akoki kosala biso?’ 18  Nzokande ye atondisi bandako na bango na biloko ya malamu;+Mpe toli ya bato mabe etɛlɛmi mosika na ngai.+ 19  Bayengebene bakomona mpe bakosepela,+Mpe moto oyo azali na likambo te akosɛka bango ete: 20  ‘Ya solo, baoyo bazali kobunda na biso basilisami nyɛɛ;Mpe biloko na bango oyo etikali, mɔtɔ ekolya mpenza yango.’ 21  Luká koyebana na ye, nabondeli yo, mpe zalá na kimya ná ye;Na ndenge yango, makambo ya malamu ekoyela yo. 22  Nabondeli yo, zwá mobeko na monɔkɔ na ye,Mpe tyá maloba na ye na motema na yo.+ 23  Soki ozongeli Mozwi-ya-Nguya-Nyonso,+ okotongama;Soki otye kozanga boyengebene mosika ya hema na yo, 24  Mpe soki otye libanga ya ntalo na kati ya putuluMpe wolo ya Ofire+ na kati ya libanga ya mabwaku ya mikɛli, 25  Mozwi-ya-Nguya-Nyonso mpe akokóma mpenza mabanga na yo ya ntalo,Mpe palata na yo, oyo eleki kitoko.+ 26  Mpo ndenge wana nde okosepela mpenza na Mozwi-ya-Nguya-Nyonso,+Mpe okotombola elongi na yo epai ya Nzambe.+ 27  Okobondela ye, mpe ye akoyoka yo;+Mpe okokokisa bilako na yo.+ 28  Mpe okokana likambo moko mpe ekosalema mpo na yo;Mpe na banzela na yo, pole ekongɛnga mpenza.+ 29  Mpo okoyokisama nsɔni ntango okoloba na lofundo;+Kasi akobikisa moto oyo azali na miso ya komikitisa.+ 30  Akobikisa moto oyo azali na likambo te,+Mpe okobikisama mpenza mpo na bopɛto ya mabɔkɔ na yo.”+

Maloba na nse