Yobo 2:1-13

2  Nsima na yango, mokolo oyo bana ya Nzambe ya solo bakɔtaki mpo na kotɛlɛma liboso ya Yehova ekómaki, Satana mpe akɔtaki elongo na bango mpo na kotɛlɛma liboso ya Yehova.+  Na nsima, Yehova alobaki na Satana: “Outi wapi boye?” Bongo Satana apesaki Yehova eyano mpe alobaki: “Nauti kotambolatambola na mabele mpe kolekaleka kuna.”+  Mpe Yehova alobaki lisusu na Satana: “Otyaki likebi na mosaleli na ngai Yobo?+ Ete na mabele moto moko lokola ye azali te, oyo azangi mbeba mpe azali sembo,+ abangaka Nzambe+ mpe akimaka mabe?+ Kutu azali kaka kokangama makasi na bosembo na ye,+ atako ozali kotinda+ ngai nasala ye mabe kaka mpamba.”+  Kasi Satana+ apesaki Yehova eyano mpe alobaki: “Loposo mpo na loposo, mpe eloko nyonso oyo moto azali na yango akopesa mpo na molimo na ye.+  Mpo makambo ebongwana, nabondeli yo, sembolá lobɔkɔ na yo mpe simbá tii na mokuwa na ye mpe na mosuni na ye, bongo otala soki akolakela yo mabe te na miso na yo.”+  Na yango, Yehova alobaki na Satana: “Ye wana na lobɔkɔ na yo! Kasi kebá na molimo na ye!”  Bongo Satana abimaki, alongwe liboso ya elongi ya Yehova+ mpe abwakelaki Yobo maladi mabe ya babibɔ+ banda na litambe tii na motó na ye.  Bongo Yobo azwaki eteni ya mbɛki oyo epasuká mpo na komikwanza; mpe afandaki na putulu ya mɔtɔ.+  Nsukansuka, mwasi na ye alobaki na ye ete: “Ozali naino kokangama makasi na bosembo na yo?+ Lakelá Nzambe mabe mpe kufá!” 10  Kasi Yobo alobaki na ye: “Yo mpe ozali koloba lokola mwasi moko ya zoba.+ Tokondima kaka makambo ya malamu oyo euti na Nzambe ya solo, bongo tokondima mpe oyo ezali mabe te?+” Na nyonso wana, Yobo asalaki lisumu te na mbɛbu na ye.+ 11  Mpe baninga misato ya Yobo bayokaki nsango ya mpasi nyonso oyo ekómelaki ye, mpe bayaki, moto na moto auti na esika na ye: Elifaze Motemane,+ Biledade Moshua+ ná Zofare Monaamate.+ Bongo ndenge bayokanaki, bakutanaki+ mpo na koya kotala ye mpe kobɔndisa ye.+ 12  Ntango batombolaki miso na bango na mosika, bayebaki ye lisusu te. Mpe batombolaki mongongo na bango mpe balelaki mpe moto na moto apasolaki+ kazaka na ye oyo ezangá mabɔkɔ mpe babwakaki putulu ya mabele na likoló, na mitó na bango.+ 13  Mpe bafandaki+ elongo na ye na mabele mikolo nsambo butu moi, kasi moto moko te alobaki na ye ata liloba moko, mpo bamonaki ete mpasi+ na ye ezali mpenza makasi.

Maloba na nse