Yobo 18:1-21

18  Bongo Biledade Moshua ayanolaki mpe alobaki ete:   “Kino ntango nini bokokoba koloba?Bosengeli kokanga ntina, mpo na nsima biso mpe tóloba.   Mpo na nini tótángama lokola banyama+Mpe tómonana lokola bato ya mbindo na miso na bino?   Azali kopasola molimo na ye na nkanda na ye.Mabele ekosundolama nde mpo na yo,To libanga ekolongwa nde na esika na yango?   Pole ya bato mabe, yango mpe, ekokufa+Mpe montɛntɛi ya mɔtɔ na ye ekongɛnga te.   Pole ekokóma mpenza molili na kati ya hema na ye,+Mpe na kati na yango, mwinda na ye ekokufa.   Matambe na ye ya makasi ekokóma na nkaka.Ata toli na ye mpe ekobwaka ye.+   Mpo, ya solo, makolo na ye ekomema ye na kati ya monyama,Mpe akotambola likoló ya eloko oyo basalá lokola monyama.+   Motambo ekokanga ye na litindi;+Motambo+ esimbi ye. 10  Nsinga ebombaneli ye na mabele,Mpe eloko oyo ekangaka ebombani na nzela na ye. 11  Epai na epai, makambo ya nsɔmɔ ya pwasa ezali mpenza kolɛngisa ye na kobanga,+Mpe, ya solo, ezali kolanda ye pene na makolo na ye. 12  Makasi na ye esili na nzala,Mpe likama+ ezali pene mpo na kotɛngumisa ye. 13  Ekolya biteni ya loposo na ye;Mwana ya liboso ya liwa akolya binama na ye. 14  Biloko na ye oyo azali kotyela motema ekopikolama na hema na ye+Mpe ekomema ye epai ya mokonzi oyo abangisaka makasi. 15  Eloko oyo ezali ya ye te ekofanda na kati ya hema na ye;Sufulu+ ekosopama na esika na ye ya kofanda. 16  Na nse, misisa na ye ekokauka,+Mpe na likoló, etape na ye ekokufa. 17  Akotángama lisusu na mabele ata moke te,+Mpe akozala na nkombo te libándá, na balabala. 18  Bakolongola ye na pole mpo akɔta na molili,Mpe bakobengana ye na mabele oyo ebotaka. 19  Akozala na libota te mpe na bana te na kati ya bato na ye,+Mpe moto moko te akobika na esika oyo ye afandi mopaya. 20  Na mokolo na ye, bato ya Wɛsti bakotikala monɔkɔ polele na kokamwa,Mpe kolɛnga ekokanga mpenza bato ya Ɛsti. 21  Yango nde ekómelaka batabernakle ya moto oyo asalaka mabe,Mpe yango nde esika ya moto oyo ayebi naino Nzambe te.”

Maloba na nse