Yobo 16:1-22

16  Bongo Yobo ayanolaki mpe alobaki ete:   “Nayoki makambo mingi ya ndenge wana.Bino nyonso bozali babɔndisi mabe!+   Maloba oyo ezali se mopɛpɛ mpamba ekosuka nde?+To nini ezali koswa bino, mpo bóyanola?   Ngai mpe nakoki koloba ndenge bino bozali koloba.Soki mpenza milimo na bino ezalaka esika molimo na ngai ezali,Nalingaki nde kobimisela bino maloba ya makasi,+Mpe nalingaki nde koningisela bino motó na ngai?+   Nalingaki kolendisa bino na maloba ya monɔkɔ na ngai,+Mpe libɔndisi ya mbɛbu na ngai elingaki kokitisa mpasi—.   Soki nalobi, mpasi na ngai ekiti te,+Mpe soki natiki koloba, eloko nini ekolongwa?   Kasi sikoyo alɛmbisi ngai;+Asali ete baoyo nyonso bazalaki koyangana elongo na ngai bátika ngai.   Osimbi mpe ngai. Yango ekómi litatoli,+Bongo kokɔnda na ngai etɛlɛmi mpo na kofunda ngai. Ezali kotatola na miso na ngai.   Nkanda na ye epasolipasoli ngai, mpe azali koyina+ ngai.Azali mpenza kolyela ngai mino.+Monguna na ngai azali kopelisela ngai miso na ye.+ 10  Bafungoleli ngai monɔkɔ na bango polele,+Mpo na koyokisa ngai nsɔni, babɛti matama na ngai,Bayangani ebele mpo na kotɛmɛla ngai.+ 11  Nzambe akabi ngai mpenza na mabɔkɔ ya bana mike ya mibali,Mpe abwaki ngai na mabɔkɔ ya bato mabe.+ 12  Nakómaki na kimya, kasi aningisaki ngai;+Mpe akangaki ngai na nkingo mpe abukaki ngai,Mpe atye ngai likoló lokola eloko na ye ya kobɛta. 13  Bato na ye ya litimbo+ bazali kozinga ngai;Apasoli bangɛi+ na ngai mpe ayoki mawa te;Asopi mai ya nsɔngi na ngai na mabele. 14  Azali se kotɔbɔla ngai madusumadusu lokola nazali nde efelo;Azali kopota epai na ngai lokola moto ya makasi.+ 15  Natongeli loposo na ngai ngɔtɔ,+Mpe nakɔtisi liseke na ngai na kati ya putulu.+ 16  Elongi na ngai ekómi motane na kolela,+Mpe molili makasi ezali likoló ya ntɔkɔ ya miso na ngai,+ 17  Atako mabe ezali te na mabɔkɔ na ngai,Mpe libondeli na ngai ezali pɛto.+ 18  Ee mabele, kozipa makila+ na ngai te!Mpe esika ya kobomba koganga na ngai ezala te! 19  Sikoyo, lisusu, talá! moto oyo azali kotatola mpo na ngai azali na likoló,Mpe motatoli na ngai azali na bisika oyo etombwaná.+ 20  Baninga na ngai bazali balobeli oyo bazali koloba na ngai mabe;+Liso na ngai etali epai ya Nzambe kozanga mpɔngi.+ 21  Mpe esengeli bákata likambo kati na mobali makasi ná Nzambe,Lokola ekatamaka kati na mwana ya moto ná moninga na ye.+ 22  Mpo bambula oyo etikali ezali mingi te,Mpe nakokende na nzela oyo nakozonga lisusu te.+

Maloba na nse