Yobo 12:1-25

12  Bongo Yobo ayanolaki mpe alobaki ete:   “Ya solo, bino bozali mpenza bato,Mpe bwanya ekokufa na bino elongo!+   Ngai mpe nazali na motema+ lokola bino.Bino boleki ngai te,+Mpe epai ya nani makambo lokola oyo wana ezali te?   Nakómi eloko ya kosɛka epai ya moninga na ngai,+Moto oyo azali kobelela Nzambe mpo ayanola ye.+Moyengebene, moto oyo azangi mbeba, azali eloko ya kosɛka.   Na makanisi na ye, moto oyo azangi mitungisi amonaka ete kolimwa ezali eloko mpamba;+Ezali eloko oyo ebongisamá mpo na bato oyo makolo na bango ezali kolɛngalɛnga.+   Bahema ya bapunzi ezangi mitungisi,+Mpe baoyo basilikisaka Nzambe bazali na libateliYa moto oyo amemi nzambe moko na lobɔkɔ na ye.+   Kasi, nabondeli yo, tuná banyama ya mboka, mpe ekolakisa yo;+Ná bandɛkɛ ya likoló, mpe ekoyebisa yo.+   To monisá lobanzo na yo epai ya mabele, mpe ekolakisa yo;+Mpe bambisi ya mbu+ ekosakola yango epai na yo.   Nani kati na yango nyonso eyebi malamu teEte lobɔkɔ ya Yehova nde esali yango,+ 10  Ye oyo molimo+ ya moto nyonso ya bomoi ezali na lobɔkɔ na yeNá elimo ya mosuni nyonso ya moto?+ 11  Litoi emekaka nde maloba te+Ndenge monɔkɔ+ emekaka bilei? 12  Bwanya ezalaka nde epai ya mibange+ teMpe mayele na bolai ya mikolo te? 13  Bwanya mpe nguya ezali elongo na ye;+Azali na toli mpe na mayele.+ 14  Talá! Abukaka, mpo etongama lisusu te;+Akangaka likambo ya moto, mpo efungwama lisusu te.+ 15  Talá! Akangaka mai mpe ekaukaka;+Mpe atindaka yango, mpe ebongolaka mabele.+ 16  Makasi mpe bwanya ezali elongo na ye;+Moto oyo asalaka libunga mpe moto oyo abungisaka bato nzela bazali ya ye;+ 17  Atambwisaka bapesi-toli makolo ngulu,+Mpe apesaka basambisi ligboma. 18  Afungolaka mpenza minyɔlɔlɔ ya bakonzi,+Mpe akangaka mokaba na loketo na bango. 19  Atambwisaka banganga-nzambe makolo ngulu,+Mpe akweisaka baoyo bapiká bibonga na bango;+ 20  Alongolaka maloba na monɔkɔ ya bato ya sembo,Alongolaka mayele na mibange; 21  Asopelaka bato ya lokumu lityo,+Mpe alɛmbisaka mpenza nkamba ya bato ya nguya; 22  Abimisaka polele makambo ya mozindo uta na molili,+Mpe abimisaka molili makasi na pole; 23  Akómisaka bikólo minene, mpo abebisa yango;+Apalanganisaka bikólo, mpo atinda yango mosika; 24  Alongolaka motema ya bankumu ya bato ya mokili,Mpo atinda bango báyengayenga na esika moko ya mpamba,+ epai nzela ezali te. 25  Bazali kosimbasimba epai na epai na molili,+ epai pole ezali te,Mpo atinda bango báyengayenga lokola moto oyo alangwe masanga.+

Maloba na nse