Yobo 11:1-20

11  Bongo Zofare Monaamate+ ayanolaki mpe alobaki ete:   “Maloba ebele ebele ekozanga nde kozwa eyano,To moto oyo azali komikumisa mpamba akozala nde na elonga?   Bilobaloba na yo ekokangisa nde bato monɔkɔ,Mpe okokoba nde kotyola kozanga ete moto apamela yo?+   Lisusu, ozali koloba: ‘Liteya na ngai+ ezali pɛto,Mpe namonani mpenza pɛto+ na miso na yo.’   Aa kutu soki Nzambe mpenza alobakaMpe afungolelaka yo mbɛbu na ye!+   Mbɛlɛ ayebisi yo basekele ya bwanya,Mpo makambo ya bwanya ezali mingi.Lisusu, mbɛlɛ oyebi ete Nzambe azali kosala ete bábosana mabunga na yo mosusu.+   Okoki nde koyeba makambo mozindo ya Nzambe,+To okoki nde koyeba ndelo ya bonene ya Mozwi-ya-Nguya-Nyonso?   Etombwani mosika koleka likoló. Eloko nini okoki kosala?Ezali mozindo koleka Nkunda.*+ Eloko nini okoki koyeba?   Soki bameki yango, ezali molai koleka mabele,Mpe ezali monene koleka mbu. 10  Soki azali koleka mpe akangisi motoMpe ayanganisi tribinale, nani akoki kotɛmɛla ye? 11  Mpo ye moko ayebi bato ya lokuta.+Ntango amoni makambo oyo eyokisaka mpasi, akotya nde likebi te? 12  Bolole akokóma na mikano ya malamuKaka soki zɛbrɛ, oyo akokani na mpunda, abotami moto. 13  Soki yo obongisi mpenza motema na yoMpe otandeli ye mabɔkɔ na yo,+ 14  Soki makambo oyo eyokisaka mpasi ezali na lobɔkɔ na yo, benganá yango mosika,Mpe kotika te kozanga boyengebene efanda na bahema na yo. 15  Mpo ndenge wana nde okotombola elongi na yo kozanga mbeba+Mpe okopikama mpenza, mpe okobanga te. 16  Mpo yo—okobosana mpasi;Lokola mai oyo eleki, okokanisa yango. 17  Mpe bolai ya bomoi na yo+ ekobima na kongɛnga makasi koleka midi;Molili ekokóma lokola ntɔngɔ.+ 18  Mpe okotya mpenza motema mpo elikya ezali;Mpe okotala mpenza malamumalamu epai na epai—okolala na kimya.+ 19  Mpe, ya solo, okomisembola, mpe moto ata moko te akozala mpo na kolɛngisa yo.Mpe bato ebele bakokitisa yo mpenza motema;+ 20  Mpe miso ya bato mabe ekolɛmba;+Mpe esika ya kokima ekolimwa mosika na bango,+Mpe elikya na bango ekozala kokufa ya molimo.”+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.