Yisaya 63:1-19

63  Nani azali kouta na Edome,+ oyo azali na bilamba ya balangi makasi ya Bozera,+ oyo alati bilamba ya lokumu, azali kotambola na ebele ya nguya na ye? “Ngai, Moto oyo nalobaka na boyengebene,+ Moto oyo natondi na nguya ya kobikisa.”+  Mpo na nini bilamba na yo ezali motane, mpe bilamba na yo ezali lokola bilamba ya moto oyo azali konyatanyata mbuma na ekamwelo ya vinyo?+  “Nanyatinyati saani ya kokamola vinyo kaka ngai moko,+ moto moko te na kati ya bato ya bikólo azalaki elongo na ngai. Mpe nakobaki konyatanyata bango na nkanda na ngai,+ mpe nakobaki konyata bango na nkɛlɛ na ngai.+ Mpe makila na bango oyo ezalaki kopunzwapunzwa ezalaki se kopanzana na bilamba na ngai,+ mpe nakómisi bilamba na ngai nyonso mbindo.  Mpo mokolo ya kozongisa mabe ezali na motema na ngai,+ mpe mbula ya basikolami na ngai ekómi.  Mpe nazalaki kotala, kasi mosungi azalaki te; mpe nabandaki kokamwa, kasi moto ya kosunga ngai azalaki te.+ Na yango lobɔkɔ na ngai epesaki ngai lobiko,+ mpe nkɛlɛ+ na ngai nde esungaki ngai.  Mpe nakobaki konyatanyata bato ya bikólo na nkanda na ngai, mpe nabandaki kolangwisa bango na nkɛlɛ na ngai+ mpe kosopa na mabele makila na bango oyo ezalaki kopunzwapunzwa.”+  Nakolobela misala ya motema boboto ya Yehova,+ masanzoli ya Yehova, na kolanda nyonso oyo Yehova asaleli biso,+ ɛɛ ebele ya bolamu na ye epai ya ndako ya Yisraele,+ oyo asaleli bango na kolanda misala na ye ya motema mawa+ mpe na kolanda ebele ya misala na ye ya motema boboto.  Mpe alobaki lisusu boye: “Ya solo bazali bato na ngai,+ bana oyo bakokosa te.”+ Yango wana, akómaki Mobikisi na bango.+  Ntango nyonso oyo bazalaki na mpasi, ye mpe azalaki koyoka mpasi.+ Mpe momemi-nsango na ye moko mpenza abikisaki bango.+ Na bolingo na ye mpe na motema mawa na ye, ye moko asikolaki bango,+ mpe atombolaki bango mpe amemaki bango mikolo nyonso ya ntango ya kala.+ 10  Kasi bango batombokaki+ mpe bayokisaki elimo santu na ye mpasi.+ Bongo akómaki monguna+ na bango; ye moko abundaki na bango.+ 11  Babandaki kokanisa lisusu mikolo ya kala, bakanisaki Moize mosaleli na ye: “Wapi Moto oyo abimisaki bango na mbu+ elongo na babateli ya mpate ya etonga na ye?+ Wapi Moto oyo atyaki elimo santu na Ye kati na ye?+ 12  Moto oyo azalaki kolekisa lobɔkɔ+ na Ye ya kitoko na lobɔkɔ ya mobali ya Moize; Moto oyo akabolaki mai liboso na bango,+ mpo na komisalela nkombo oyo ezali koumela seko;+ 13  Moto oyo atambwisaki bango ntango bazalaki koleka na mai oyo etomboki, yango wana, lokola mpunda na esobe, babɛtaki libaku te?+ 14  Se ndenge nyama ekitaka na lobwaku ya patatalu, elimo ya Yehova epemisaki bango.”+ Ndenge yango nde okambaki bato na yo mpo omisalela nkombo moko kitoko.+ 15  Talá uta na likoló+ mpe moná uta na esika na yo ya kofanda ya nkembo, ya bosantu mpe ya kitoko.+ Wapi molende+ na yo mpe nguya na yo nyonso, makɛlɛlɛ ya libumu na yo,+ mpe misala na yo ya motema mawa?+ Eboyi koya epai na ngai.+ 16  Mpo ozali Tata na biso;+ atako Abrahama akoki koyeba biso te mpe Yisraele akoki koyeba biso lisusu te, Ee Yehova, yo nde Tata na biso. Mosikoli na biso ya kala, yango nde nkombo na yo.+ 17  Ee Yehova, mpo na nini ozali se kotinda biso tóyengayenga mosika na banzela na yo? Mpo na nini ozali kokómisa motema na biso makasi tózala na nsɔmɔ na yo te?+ Zongá mpo na bolamu ya basaleli na yo, mabota ya libula na yo.+ 18  Ekólo na yo mosantu+ bazwaki eloko mpo na ntango moke kaka. Banguna na biso banyatinyati esika na yo mosantu.+ 19  Tokómá banda kala lokola bato oyo oyangelaki te, lokola bato oyo babengamaki na nkombo na yo te.+

Maloba na nse