Yisaya 6:1-13

6  Nzokande, na mbula oyo mokonzi Uzia akufaki,+ ngai namonaki Yehova+ afandi na kiti moko ya bokonzi+ oyo ezalaki likoló mpe etombwaná, mpe bilamba na ye etondaki na tempelo.+  Baserafɛ batɛlɛmaki likoló na ye.+ Mokomoko azalaki na mapapu motoba. Na mibale, azipaki elongi na ye+ mpe na mibale, azipaki makolo na ye mpe na mibale, azalaki kopumbwapumbwa.  Mpe oyo boye abengaki oyo kuna mpe alobaki: “Mosantu, mosantu, mosantu ezali Yehova ya mampinga.+ Nyonso oyo etondi na mabele ezali komonisa nkembo na ye.”  Mpe bibalukelo+ ya minɔkɔ ya ndako ebandaki koningana mpo na mongongo ya ye oyo azalaki kobenga, mpe nsukansuka ndako etondaki na milinga.+  Mpe nalobaki boye: “Mawa na ngai! Mpo nakufi nde kokufa, mpamba te nazali moto oyo azali na mbɛbu ya mbindo,+ mpe nazali kofanda na kati ya bato oyo bazali na mbɛbu ya mbindo;+ mpo miso na ngai emoni mpenza Mokonzi, Yehova ya mampinga!”+  Bongo moko ya baserafɛ apumbwaki epai na ngai, mpe na lobɔkɔ na ye, azalaki na likala+ oyo ezalaki kongala oyo azwaki na bapɛnsi na etumbelo.+  Bongo asimbaki monɔkɔ+ na ngai mpe alobaki boye: “Talá! Eloko oyo esimbi mbɛbu na yo, mpe libunga na yo elongwe mpe lisumu na yo ezipami.”+  Mpe nabandaki koyoka mongongo ya Yehova ezali koloba boye: “Nakotinda nani, mpe nani akokende mpo na biso?”+ Bongo nalobaki: “Ngai oyo! Tindá ngai.”+  Mpe alobaki lisusu boye: “Kende, mpe yebisá mpenza bato oyo ete: ‘Bóyoka lisusu mpe lisusu, kasi bókanga ntina te; mpe bómona lisusu mpe lisusu, kasi bóyeba eloko moko te.’+ 10  Kómisá motema ya bato oyo makasi,+ mpe kómisá matoi na bango mangbongi,+ mpe kangá miso na bango, mpo bámona na miso na bango te mpe báyoka na matoi na bango te, mpe mpo motema na bango ekanga ntina te mpe ya solo, bázonga nsima te mpe bábika na maladi na bango te.”+ 11  Bongo nalobaki boye: “Ee Yehova, kino ntango nini?”+ Bongo alobaki boye: “Tii bingumba ekobeba mpenza kobeba mpe moto ata moko te akofanda kuna, mpe bandako ekozala na moto ya mabele te, mpe mabele yango moko ekobeba mpenza kobeba;+ 12  mpe Yehova akobengana bato ya mabele mosika, mpe bisika oyo etikali mpamba ekokóma mingi mpenza na katikati ya mokili.+ 13  Mpe moko ya bandambo zomi ekozala naino na kati na yango,+ mpe yango ekozala lisusu eloko moko ya kotumba, lokola nzete monene mpe lokola ebakata ya nzete oyo, soki bakati yango,+ ekumu na yango etikalaka;+ momboto mosantu ekozala ekumu na yango.”+

Maloba na nse