Yisaya 59:1-21

59  Talá! Lobɔkɔ ya Yehova ekómi mokuse mingi te mpo akoka kobikisa te,+ litoi na ye mpe ekómi kilo mingi te mpo eyoka te.+  Te, kasi mabunga na bino ekómi biloko oyo ezali kokabola bino ná Nzambe na bino,+ mpe masumu na bino moko etindi ye abombela bino elongi na ye mpo ayoka te.+  Mpo mabɔkɔ na bino ekómi mbindo na makila+ mpe misapi na bino ekómi mbindo na libunga. Mbɛbu na bino moko elobi lokuta.+ Lolemo na bino moko ezalaki se koloba na nse nse likambo ya kozanga boyengebene.+  Moto moko te azali kobelela na boyengebene,+ mpe moto moko te akei na tribinale na bosembo. Batye motema nde na eloko ya solo te,+ mpe balobi nde eloko oyo ezangi ntina.+ Zemi oyo bakumbi nde mpasi, mpe baboti eloko oyo eyokisaka mpasi.+  Balaleli maki ya nyoka ya ngɛngɛ, mpe bazali se kolita monyama ya limpulututu.+ Moto nyonso oyo azali kolya maki ya nyoka yango azali kokufa, mpe liki oyo bazali kopasola ezali kobimisa etupa.+  Monyama na bango ya limpulututu ekozala elamba te, mpe misala na bango ekozipa bango te.+ Misala na bango ezali misala oyo eyokisaka mpasi, mpe mosala na bango ya mobulu ezali na mabɔkɔ na bango.+  Makolo na bango ezali kaka kopota mbangu mpo na kosala mabe,+ mpe bazali kosala noki mpo na kosopa makila ya moto oyo azali na likambo te.+ Makanisi na bango ezali makanisi oyo eyokisaka mpasi;+ na babalabala na bango, bazali se kopunza mpe kobuka.+  Bayebi nzela ya kimya+ te, mpe bosembo ezali te na banzela na bango.+ Batɛngisi babalabala na bango.+ Moto moko te oyo azali kotambola kuna akozwa mpenza kimya.+  Yango wana bosembo ekómi mosika na biso, mpe boyengebene ezali kokómela biso te. Tozali na elikya ya komona pole, kasi talá! molili; tozali na elikya ya komona kongɛnga, kasi tozali kotambola se na molili.+ 10  Lokola bato oyo bakufá miso, tozali se kosimbasimba mpo na koluka efelo mpe tozali se kosimbasimba lokola bato oyo bazangá miso.+ Tobɛti libaku na midi mpenza lokola nde tozalaki na molili ya mpokwa; na kati ya bato ya makasi tozali lokola bato oyo bakufá.+ 11  Biso nyonso tozali se konguluma, lokola baurse; mpe tozali se konguluma na mawa lokola bibenga.+ Tozalaki se kolikya komona bosembo,+ kasi ezalaki te; lobiko, kasi ezali mosika na biso.+ 12  Mpo misala na biso ya botomboki ekómi mingi liboso na yo;+ mpe masumu na biso, mokomoko etatoli mpo na kofunda biso.+ Mpo misala na biso ya botomboki ezali elongo na biso; mpe mabunga na biso, toyebi yango malamu.+ 13  Tobuki mibeko mpe towangani Yehova;+ tozongi nsima mpe totiki Nzambe na biso, tolobeli monyoko mpe botomboki,+ tokani mpe tolobi na nse nse maloba ya lokuta oyo euti na motema.+ 14  Mpe bosembo ezongisamaki nsima na makasi,+ mpe boyengebene ezalaki se kotɛlɛma mosika.+ Mpo solo ebɛti libaku ata na esika monene ya bato nyonso, mpe bosembo ezali kokoka kokɔta te.+ 15  Mpe solo ezali kozanga,+ mpe moto nyonso oyo azali kolongwa na mabe azali kopunzama.+ Mpe Yehova amonaki yango, mpe amonaki mabe ndenge bosembo ezalaki te.+ 16  Mpe ntango amonaki ete ata moto moko azalaki te, abandaki kokamwa ndenge ata moto moko te azalaki kokɔta na likambo yango.+ Mpe lobɔkɔ na ye ebandaki kobikisa mpo na ye, mpe boyengebene na ye nde esungaki ye.+ 17  Bongo alataki boyengebene lokola kazaka ya bibende,+ mpe ekɔti ya lobiko na motó na ye.+ Lisusu, alataki bilamba ya kozongisa mabe lokola molato+ mpe amilíngaki molende lokola kazaka ezangá mabɔkɔ.+ 18  Akopesa mbano na kolanda misala oyo basali,+ nkanda makasi epai ya banguna na ye, akosala banguna na ye makambo oyo ebongi na bango.+ Akopesa bisanga lifuti oyo ebongi na yango.+ 19  Mpe banda na epai moi elalaka bakobanda kobanga nkombo ya Yehova,+ mpe nkembo na ye banda na epai moi ebimaka,+ mpo akoya lokola ebale oyo ezali kopesa mitungisi, oyo elimo ya Yehova etindi.+ 20  “Mpe Mosikoli+ akoya mpenza na Siona,+ mpe epai ya baoyo bazali kolongwa na makambo ya kobuka mibeko epai ya Yakobo,”+ yango nde liloba ya Yehova. 21  “Kasi ngai, oyo nde kondimana na ngai ná bango,”+ Yehova alobi bongo. “Elimo na ngai oyo ezali likoló na yo+ mpe maloba na ngai oyo natye na monɔkɔ na yo+—yango ekolongolama te na monɔkɔ na yo to na monɔkɔ ya bana na yo to na monɔkɔ ya bana ya bana na yo, banda sikoyo mpe mpo na ntango oyo etyami ndelo te,” Yehova alobi bongo.+

Maloba na nse