Yisaya 52:1-15

52  Ee Siona, lamuká, lamuká, latá bokasi na yo!+ Ee Yerusaleme, engumba mosantu,+ latá bilamba na yo ya kitoko!+ Mpo esutu mpe moto ya mbindo akokɔta epai na yo lisusu te.+  Ee Yerusaleme, pupolá putulu+ na nzoto, tɛlɛmá, fandá. Ee yo mokangami, mwana mwasi ya Siona, longolá bansinga na nkingo na yo.+  Mpo talá oyo Yehova alobi: “Botɛkamaki ofele,+ mpe bokosikolama na mbongo te.”+  Mpo talá oyo Nkolo Mo-konzi-Oyo-Aleki-Nyonso Yehova alobi: “Mbala ya liboso, bato na ngai bakitaki na Ezipito mpo na kofanda bapaya kuna;+ mpe Asiri anyokolaki bango kaka mpamba.”  “Bongo sikoyo, nasala nini?” yango nde liloba ya Yehova. “Mpo bato na ngai bazwamaki ofele.+ Bato oyo bazalaki koyangela bango bazalaki kaka koganga makasi,”+ yango nde liloba ya Yehova, “mpe ntango nyonso, mokolo mobimba, bamemyaki nkombo na ngai te.+  Mpo na yango nde bato na ngai bakoyeba nkombo na ngai,+ ɛɛ mpo na yango, na mokolo yango, mpamba te nazali Moto oyo azali koloba.+ Talá! Ezali ngai.”  Makolo+ ya moto oyo auti na bangomba azali koya na nsango malamu,+ ya moto oyo azali kosakola kimya,+ ya moto oyo azali koya na nsango malamu ya eloko moko ya malamu koleka,+ ya moto oyo azali kosakola lobiko,+ ya moto oyo azali koloba na Siona ete: “Nzambe na yo akómi mokonzi,”+ ezali kitoko mingi mpenza!  Yoká! Basinzili+ na yo batomboli mongongo.+ Bazali se koganga elongo na esengo; mpo bakomona na miso na bango mpenza+ ntango Yehova akozongisa Siona.+  Bósepela, bóganga elongo na esengo, bino bisika ya Yerusaleme oyo ebebisamá,+ mpo Yehova abɔndisi bato na ye;+ asikoli Yerusaleme.+ 10  Yehova amonisi lobɔkɔ na ye mosantu na miso ya bikólo nyonso;+ mpe bandelo nyonso ya mabele ekomona mpenza lobiko ya Nzambe na biso.+ 11  Bólongwa, bólongwa, bóbima kuna,+ bósimba eloko moko ya mbindo te;+ bóbima na kati na ye,+ bómibatela pɛto, bino baoyo bozali komema bisaleli ya Yehova.+ 12  Mpo bokobima na nsɔmɔ te, mpe bokokende na kokima te.+ Mpo Yehova akokende mpenza liboso na bino,+ mpe Nzambe ya Yisraele akokɛngɛla bino na nsima.+ 13  Talá! Mosaleli na ngai+ akosala na mayele ya kososola.+ Akozala na ebonga oyo etombwani mpe akotombwama mpenza mpe akokumisama mingi mpenza.+ 14  Na ndenge oyo bato mingi batikalaki minɔkɔ polele ntango bazalaki kotala ye+—mpo elongi na ye ebebisamaki mingi+ koleka oyo ya moto mosusu nyonso, mpe nzoto na ye ya lokumu+ ebebisamaki koleka oyo ya bana ya bato— 15  ndenge yango nde akosutukisa bikólo mingi.+ Bakonzi bakokanga minɔkɔ liboso na ye,+ mpo makambo oyo babɛtelá bango naino lisolo te, bakomona yango mpenza, mpe makambo oyo bayoká naino te, bakotyela yango likebi.+

Maloba na nse