Yisaya 47:1-15

47  Ee ngɔndɔ, mwana mwasi ya Babilone,+ kitá mpe fandá na putulu.+ Ee mwana mwasi ya Bakaladea,+ fandá na mabele esika kiti ya bokonzi ezali te.+ Mpo okozwa lisusu te libaku ya kobengama moto oyo amesaná na makambo ya makasi te mpe oyo amesaná na bomɛngo.+  Zwá enikelo ya mabɔkɔ+ mpe niká farini. Longolá litambala na yo.+ Longolá zambala ya molai.+ Monisá lokolo.+ Katisá bibale.  Osengeli komonisa bolumbu na yo.+ Lisusu, nsɔni na yo esengeli komonana.+ Nakozongisa nde mabe,+ mpe nakokutana na moto moko te na boboto.  “Moto oyo azali kosikola biso azali.+ Yehova ya mampinga nde nkombo na ye,+ Mosantu ya Yisraele.”+  Ee mwana mwasi ya Bakaladea,+ fandá nyɛɛ+ mpe kɔtá na molili;+ mpo bato bakobenga yo lisusu te Mwasi oyo azali Nkolo+ ya Makonzi.+  Nasilikelaki bato na ngai.+ Nakómisaki libula na ngai eloko mpamba,+ mpe napesaki bango na lobɔkɔ na yo.+ Oyokelaki bango mawa ata moke te.+ Okómisaki ekanganeli na yo kilo mingi epai ya mobange.+  Mpe ozalaki se koloba: “Ngai nakozala kaka Mwasi oyo azali Nkolo,+ mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ɛɛ, libela.” Otyaki makambo oyo na motema na yo te; okanisaki lisusu nsuka ya likambo yango te.+  Mpe sikoyo yoká likambo oyo, yo mwasi oyo alingá bisengo, oyo afandi na kimya,+ oyo azali koloba na motema na ye ete: “Ngai nde, mpe moto mosusu azali te.+ Nakofanda te lokola mwasi oyo mobali akufá, mpe nakoyeba te eloko babengi kobungisa bana.”+  Kasi na mokolo moko, makambo oyo mibale ekokwela yo pwasa:+ kobungisa bana mpe kozala mwasi oyo mobali akufá. Ekokwela yo mobimba mpenza,+ mpo na ebele ya misala na yo ya bonganga-nkisi, mpo na nguya nyonso ya bondɔki na yo—oyo eleki ndelo.+ 10  Mpe ozalaki se kotyela mabe na yo motema.+ Olobi: “Moto moko te azali komona ngai.”+ Bwanya na yo mpe boyebi na yo+—yango nde ebungisi yo nzela; mpe ozali se koloba na motema na yo: “Ngai nde, mpe moto mosusu azali te.” 11  Mpe mpasi ekokwela yo mpenza; okoyeba nkisi moko te ya kopekisa yango. Mpe mokakatano ekokwela yo;+ okokoka te kopɛngola yango. Mpe libebi moko oyo omesená na yango te ekokwela yo pwasa.+ 12  Bongo tikalá kaka na bondɔki na yo mpe na ebele ya misala na yo ya bonganga-nkisi,+ oyo obomá na yango nzoto banda bolenge na yo; mpo mbala mosusu okozwa litomba, mpo mbala mosusu okoyokisa bato nsɔmɔ. 13  Olɛmbi na ebele ya bapesi-toli na yo. Bátɛlɛma sikoyo mpe bábikisa yo, basambeli ya biloko oyo ezali na likoló, baoyo batalaka minzoto,+ baoyo, na basanza ya sika, bapesaka boyebi mpo na makambo oyo ekokwela yo. 14  Talá! Bakómi lokola matiti ya blé.+ Mɔtɔ ekotumba bango.+ Bakobikisa molimo na bango te+ mpo ekima nguya ya lolemo ya mɔtɔ.+ Mɔtɔ ya makala mpo bato báyɔta ekozala te, kongɛnga ya mɔtɔ mpo bato báfanda liboso na yango ekozala te. 15  Ndenge wana nde bakokóma epai na yo, balengoli+ na yo oyo obomaki nzoto elongo na bango banda bolenge na yo. Bakoyengayenga mpenza, moto na moto na etúká na ye moko. Moto ya kobikisa yo akozala te.+

Maloba na nse