Yisaya 45:1-25

45  Talá oyo Yehova alobi na moto na ye oyo atyami mafuta,+ na Siruse, oyo nasimbi lobɔkɔ na ye ya mobali,+ mpo natya na nse na ye bikólo oyo ezali liboso na ye,+ mpo nafungola ata mikaba na loketo ya bakonzi; mpo nafungola baporte ya bizipeli mibale liboso na ye, bongo baporte ekokangama te.  “Ngai moko nakokende liboso na yo,+ mpe nakokómisa mabele ya matutumatutu patatalu.+ Nakobukabuka baporte ya motako, mpe bikangiseli ya bibende, nakokata yango.+  Mpe nakopesa yo biloko ya motuya+ oyo ezali na molili mpe biloko ya motuya oyo babombá na bisika ya kobombana, mpo oyeba ete nazali Yehova, Moto oyo azali kobenga yo na nkombo na yo,+ Nzambe ya Yisraele.  Mpo na mosaleli na ngai Yakobo mpe mpo na Yisraele moto oyo ngai naponi,+ nabengaki yo na nkombo na yo; napesaki yo nkombo ya lokumu, atako oyebaki ngai te.+  Nazali Yehova, mpe mosusu azali te.+ Longola ngai, Nzambe mosusu azali te.+ Nakokanga yo loketo mpenza, atako oyebi ngai te,  mpo bato báyeba banda epai moi ebimaka mpe banda epai yango elalaka ete longola ngai, mosusu azali te.+ Nazali Yehova, mpe mosusu azali te.+  Moto oyo asalaka pole+ mpe azalisaka molili,+ oyo asalaka kimya+ mpe abimisaka mpasi,+ ngai Yehova nazali kosala biloko nyonso wana.+  “Ee likoló, bótangisa boyengebene uta na likoló;+ mpe likoló oyo etondi na mapata etíyolisa boyengebene.+ Mabele efungwama, mpe ebota lobiko, mpe kaka na ntango yango ebimisa boyengebene.+ Ngai Yehova nazalisi yango.”+  Mawa na moto oyo abundi na Moto oyo asalaki ye,+ lokola mwa eteni ya mbɛki ya mabele oyo ezali kobunda na mwa biteni mosusu ya mbɛki ya mabele! Mabele ya lima+ ekoloba nde na moyemi na yango ete: “Ozali kosala nini?” Mpe mosala na yo ekoloba nde ete: “Azali na mabɔkɔ te”? 10  Mawa na ye oyo azali koloba na tata ete: “Oboti nini?” mpe na mwasi ete: “Ozali na mpasi ya kobota nini?”+ 11  Talá oyo Yehova alobi, Mosantu ya Yisraele+ mpe Moto oyo asalaki+ ye: “Bótuna ngai ata makambo ya bana na ngai+ oyo ekoya;+ mpe bokopesa ngai mitindo mpo na mosala+ ya mabɔkɔ na ngai. 12  Ngai moko nasalá mokili+ mpe nazalisá moto wana.+ Ngai—mabɔkɔ na ngai etandá likoló,+ mpe napesá mitindo na limpinga na yango nyonso.”+ 13  “Ngai nalamwisi moto moko na boyengebene,+ mpe nakosembola banzela na ye nyonso.+ Ye nde akotonga engumba na ngai,+ mpe bato na ngai oyo bamemamá na mboka mopaya, akotika bango bákende,+ mpo na mbongo te+ mpe mpo na kanyaka te,” Yehova ya mampinga alobi bongo. 14  Talá oyo Yehova alobi: “Basali ya Ezipito+ oyo bafutami te, bato ya mombongo ya Etiopi ná Basabea,+ bato ya milaimilai,+ bakoya epai na yo, mpe bakokóma bato na yo.+ Bakotambola nsima na yo; bakoya bakangami na bikangeli,+ mpe bakogumbamela yo.+ Bakobondela yo boye: ‘Ya solo Nzambe azali elongo na yo,+ mpe mosusu azali te; Nzambe mosusu azali te.’”+ 15  Ya solo ozali Nzambe oyo amibombi,+ Nzambe ya Yisraele, Mobikisi.+ 16  Ya solo, bakoyoka nsɔni mpe bakosambwa, bango nyonso. Basali ya bikeko ya ndenge na ndenge bakotambola elongo na kosambwa.+ 17  Kasi Yisraele akobika mpo ye ná Yehova bazali na bomoko+—ekozala lobiko mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ Bokoyoka nsɔni te,+ mpe bokosambwa te,+ mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ɛɛ, mpo na seko. 18  Mpo talá oyo Yehova alobi, Mozalisi ya likoló,+ Ye Nzambe ya solo,+ Moto oyo asalaki mabele mpe Moto oyo akelaki yango,+ Moto oyo atɛlɛmisaki yango ngwi,+ azalisaki yango mpamba te, asalaki yango mpo bato báfanda wana:+ “Nazali Yehova, mpe mosusu azali te.+ 19  Nalobaki na esika ya kobombana te,+ na esika ya molili ya mabele; nalobaki mpe te na momboto ya Yakobo ete: ‘Bóluka ngai kaka mpamba.’+ Nazali Yehova, oyo alobaka makambo ya boyengebene, oyo ayebisaka makambo ya sembo.+ 20  “Bóyangana mpe bóya.+ Bino bato oyo bobiki na bikólo, bóbɛlɛma elongo.+ Baoyo bazali kokumba ekeko na bango ya nzete oyo eyemami, bazwi boyebi te, ezala mpe baoyo bazali kobondela nzambe oyo akoki kobikisa te.+ 21  Bóloba mpe bómonisa likambo na bino.+ Ɛɛ, bápesana makanisi na bomoko. Nani ayebisá likambo yango banda ntango ya kalakala?+ Nani alobá yango banda ntango wana?+ Ezali ngai Yehova te? Ngai oyo longola ngai Nzambe mosusu azali te;+ Nzambe ya boyengebene mpe Mobikisi+ azali te, longola kaka ngai.+ 22  “Bóbaluka epai na ngai mpe bóbika,+ bino nyonso oyo bozali na nsuka ya mabele; mpo nazali Nzambe, mpe mosusu azali te.+ 23  Nalapi ndai na nkombo na ngai moko+—liloba ebimi na monɔkɔ na ngai moko na boyengebene,+ bongo ekozonga te+—ete libɔlɔngɔ nyonso ekogumbamela ngai,+ lolemo nyonso ekolapela ngai ndai,+ 24  ete: ‘Ya solo Yehova atondi na boyengebene mpe bokasi.+ Baoyo nyonso bazali kosilikela ye makasi bakoya mpenza epai na ye mpe bakoyoka nsɔni.+ 25  Momboto+ nyonso ya Yisraele ekolonga+ mpe ekomikumisa na lisalisi ya Yehova.’”+

Maloba na nse