Yisaya 39:1-8

39  Na ntango yango, Me-rodake-baladane+ mwana ya Baladane mokonzi ya Babilone+ atindelaki Hizikiya mikanda ná likabo,+ nsima ya koyoka ete abɛlaki, kasi akómi makasi lisusu.+  Bongo Hizikiya asepelaki na bango+ mpe alakisaki bango ndako na ye ya kobomba biloko ya motuya,+ palata ná wolo, mafuta ya balsame+ ná mafuta kitoko, ebombelo mobimba ya bibundeli+ na ye ná nyonso oyo emonanaki na bisika na ye ya kobomba biloko ya motuya. Ezali ata na eloko moko te oyo Hizikiya azangaki kolakisa bango na ndako na ye+ mpe na boyangeli na ye mobimba.+  Nsima na yango, mosakoli Yisaya akɔtaki epai ya Mokonzi Hizikiya mpe alobaki na ye:+ “Bato oyo balobi nini mpe bauti wapi mpo báya epai na yo?” Bongo Hizikiya alobaki ete: “Bauti na mokili moko mosika, na Babilone mpe bayei epai na ngai.”+  Mpe alobaki lisusu boye: “Bamoni nini na ndako na yo?”+ Na yango, Hizikiya alobaki ete: “Bamoni nyonso oyo ezali na ndako na ngai. Ezali ata na eloko moko te oyo nalakisaki bango te na bisika na ngai ya kobomba biloko ya motuya.”  Sikoyo Yisaya alobaki na Hizikiya boye:+ “Yoká liloba ya Yehova ya mampinga:  ‘Talá! Mikolo ezali koya, mpe nyonso oyo ezali na kati ya ndako na yo mpe oyo bankɔkɔ na yo babombaki tii na mokolo ya lelo ekokende mpenza na Babilone.’+ ‘Ata eloko moko te ekotikala,’+ Yehova alobi bongo.  ‘Mpe bana na yo mosusu, baoyo bakouta na yo, oyo okobota, bakozwama+ mpe bakokóma mpenza bakapita+ na ndako monene ya mokonzi ya Babilone.’”+  Na yango, Hizikiya alobaki na Yisaya: “Liloba ya Yehova oyo olobi ezali malamu.”+ Mpe alobaki lisusu boye: “Mpo kimya mpe libateli*+ ekozala ntango nyonso na mikolo na ngai.”+

Maloba na nse

Lil., “solo.”