Yisaya 35:1-10

35  Esobe mpe etúká oyo ezangá mai ekosepela,+ mpe mokili patatalu oyo ekauká ekozala na esengo mpe ekobimisa bafololo lokola safra.+  Ya solo ekobimisa bafololo,+ mpe ekosepela mpenza na esengo mpe na koganga ya esengo.+ Bakopesa yango nkembo ya Libá,+ nkembo ya Karamele+ mpe ya Sharone.+ Baoyo bakomona nkembo ya Yehova,+ lokumu ya Nzambe na biso+ bakozala kuna.  Bólendisa mabɔkɔ oyo elɛmbi, mpe bókembisa mabɔlɔngɔ oyo ezali kolɛnga.+  Bóloba na baoyo bazali na motema likoló:+ “Bózala makasi.+ Bóbanga te.+ Talá! Nzambe na bino akoya kozongisa mabe,+ ɛɛ Nzambe, akoya na lifuti.+ Ye moko akoya mpe akobikisa bino.”+  Na ntango yango miso ya bato oyo bakufá miso ekofungwama,+ mpe matoi ya bato oyo bakufá matoi ekofungwama.+  Na ntango yango motɛngumi akopumbwa lokola serfe,+ mpe lolemo ya moto oyo alobaka te ekoganga na esengo.+ Mpo mai ekopunzwapunzwa na esobe, mpe mikɛli na mokili patatalu oyo ekauká.  Mpe mabele oyo ekauká ekokóma etima oyo etondi na matiti, mpe mabele oyo ezangá mai ekokóma lokola maziba ya mai.+ Matiti ya mobesu ná matiti ya ebale ná matiti ya papirisi+ ekozala na esika ya kofanda ya bambulú,+ esika na yango ya kopema.  Mpe ya solo balabala moko ya monene+ ekozala kuna, ɛɛ nzela; mpe ekobengama Nzela ya Bosantu.+ Moto ya mbindo akoleka kuna te.+ Mpe yango ekozala ya moto oyo azali kotambola na nzela, mpe bazoba bakoyengayenga kuna te.  Nkɔsi moko te ekozala kuna, mpe nyama moko te na kati ya banyama ya zamba oyo elyaka nyama ekomata kuna.+ Moko te ekomonana kuna;+ mpe baoyo basikolami bakotambola mpenza kuna.+ 10  Mpe baoyo Yehova asikoli bakozonga+ mpe ya solo bakoya na Siona na koganga ya esengo;+ mpe esengo ekozala na motó na bango mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ Bakosepela mpe bakozala na esengo, mpe mawa ná kokimela ekokima mpenza.+

Maloba na nse