Yisaya 34:1-17

34  Bino bikólo, bóbɛlɛma mpo na koyoka;+ mpe bino bituluku ya bato ya bikólo,+ bótya likebi. Mabele mpe nyonso oyo etondi wana eyoka,+ mabele oyo ebotaka+ mpe biloko na yango nyonso.+  Mpo Yehova asilikeli bikólo nyonso,+ mpe azali na nkɛlɛ mpo na limpinga na bango nyonso.+ Akosilisa bango nyɛɛ mpenza; akopesa bango mpo bábomama.+  Mpe bato na bango oyo babomami bakobwakama libándá; nsolo ya bibembe na bango ekomata;+ mpe bangomba ekonyangwa mpenza mpo na makila na bango.+  Mpe baoyo nyonso bazali na limpinga ya likoló bakopɔla mpenza.+ Mpe likoló ekolíngama+ mpenza lokola rulo ya buku; mpe limpinga na yango nyonso ekolɛmbalɛmba, ndenge nkasa ya nzete ya vinyo elɛmbaka mpe elongwaka, mpe ndenge figi oyo elɛmbilɛmbi elongwaka na nzete ya figi.+  “Mpamba te na likoló mopanga+ na ngai ekopɔlisama mpenza. Talá! Ekokitela Edome,+ mpe ekokitela bato oyo nakani kosilisa nyɛɛ+ na bosembo.  Yehova azali na mopanga; ekotonda mpenza na makila;+ ekopakolama mpenza mafuta, makila ya bana-mpate ya mibali mpe ya bantaba-mibali, mafuta+ ya mimpíko ya bampate-mibali. Mpo Yehova azali na mbeka na Bozera, mpe akoboma ebele ya bato mpenza na mokili ya Edome.+  Mpe bangɔmbɛ ya zamba+ ekokita mpenza elongo na yango, mpe bana-ngɔmbɛ ya mibali elongo na oyo ya makasi;+ mpe mokili na bango ekopɔla mpenza na makila, mpe putulu na bango ekozwa mafuta.”+  Mpo Yehova azali na mokolo ya kozongisa mabe,+ mbula ya kopesa bitumbu na likambo ya Siona.+  Mpe mikɛli na ye ekokóma mpenza mpaka, mpe putulu na ye ekokóma sufulu; mpe mabele na ye ekokóma mpenza lokola mpaka oyo ezali kozika.+ 10  Ezala na butu to na moi, ekokufa te; molinga na yango ekomataka se komata kino ntango oyo etyami ndelo te.+ Akokauka libota na libota;+ moto moko te akoleka kuna libela na libela.+ 11  Ɛɛ, libeki ná iko ekozwa yango, mpe bisulungutu ya matoi milai ná bayanganga ekofanda kuna;+ mpe akotanda likoló na yango nsinga ya komeka+ esika oyo etikali mpamba mpe mabanga ya esika oyo etikali mpamba. 12  Bakobenga ata moto moko te na kati ya bato na ye ya lokumu mpo azala mokonzi, mpe bankumu na ye bango nyonso bakozala te.+ 13  Nzubɛ ekobima mpenza na bandako milai na ye ya kofanda, matiti ya sendesende mpe matiti ya nzubɛnzubɛ ekobima na bisika na ye oyo ebatelami makasi;+ mpe akokóma mpenza esika ya kofanda ya bambulú,+ lopango ya bamaligbanga.+ 14  Mpe bato oyo bafandi na bitúká oyo ezangá mai bakokutana mpenza na banyama oyo egangaka, mpe ata demo na ndenge ya ntaba+ ekobenga moninga na ye. Ɛɛ, kuna, kongabalɔki ekofanda kimya mpe ekozwa esika ya kopema.+ 15  Kuna, nyoka-likula esali zumbu na yango mpe eboti maki na yango, mpe ekolalela mpenza yango mpe ekoyanganisa yango na nse ya elili na yango. Ɛɛ, kuna, bakombekombe+ ekoyangana, mokomoko na moninga na yango. 16  Bino moko bóluka na buku+ ya Yehova mpe bótánga na mongongo makasi: ata moko na yango ezangi te;+ ya solo, mokomoko na yango ezangi moninga na yango te, mpo monɔkɔ ya Yehova nde epesi mitindo,+ mpe elimo na ye nde eyanganisi yango.+ 17  Mpe Ye nde abwakeli yango mbɛsɛ, mpe lobɔkɔ na ye moko ekaboleli yango esika na nsinga ya komeka.+ Ekozwa yango mpo na ntango oyo etyami ndelo te; ekofanda kuna libota na libota.

Maloba na nse