Yisaya 32:1-20

32  Talá! Mokonzi+ moko akoyangela mpo na boyengebene;+ bongo bankumu+ bakoyangela mpo na bosembo.  Mpe mokomoko akozala mpenza lokola esika ya komibomba mpo na kokima mopɛpɛ mpe esika ya kobombana mpo na kokima mbula ya mopɛpɛ makasi,+ lokola mikɛli ya mai na mokili oyo ezangá mai,+ lokola elili ya libanga monene na mokili oyo ekauká.+  Mpe miso ya baoyo bazali komona ekokangama te, mpe matoi ya baoyo bazali koyoka ekotya likebi.+  Mpe motema ya baoyo basalaka makambo mbangumbangu ekotya likebi na boyebi,+ mpe ata lolemo ya bato ya likukuma ekowela koloba makambo polele.+  Bakobenga zoba mokabi lisusu te; bongo moto oyo asilá nsɔni, bakoloba te ete azali moto ya lokumu;+  mpo zoba akoloba makambo ya bozoba,+ mpe motema na ye ekokana kosala makambo oyo eyokisaka mpasi,+ mpo na kopɛngwa+ mpe kolobela Yehova makambo ya bokosi, mpo na kotika molimo ya moto oyo azali na nzala libumu polele,+ mpe azali kotika moto oyo azali na mposa ya mai azanga eloko ya komɛla.  Bongo moto oyo asilá nsɔni, bisaleli na ye ezali mabe;+ apesi toli mpo na misala ya etamboli ya nsɔni,+ mpo na kobebisa bato ya mpasi na maloba ya lokuta,+ ata ntango mobola azali koloba oyo ezali sembo.  Bongo mokabi apesi toli mpo na makambo ya bokabi; mpe akotɛlɛma mpo na makambo ya bokabi.+  “Bino basi oyo bofandi na kimya, bótɛlɛma, bóyoka mongongo na ngai!+ Bótya litoi na maloba na ngai, bino bana basi oyo bozali komitungisa te! 10  Na mbula moko na mwa mikolo, bino baoyo bozali komitungisa te bokotungisama,+ mpo mosala ya kobuka mbuma ya vinyo ekosila kasi mbuma moko te oyo ebukami ekolɔkɔtama.+ 11  Bino basi oyo bozali na kimya, bólɛnga! Bino oyo bozali komitungisa te, bótungisama! Bólongola bilamba mpe bótikala bolumbu, mpe bókanga ngɔtɔ na loketo.+ 12  Bómibɛtabɛta na ntolo na kolela+ mpo na bilanga ya kitoko,+ mpo na nzete ya vinyo oyo ebotaka mbuma. 13  Na mabele ya bato na ngai, kaka nzubɛ, banzete mike ya nzubɛnzubɛ, nde ezali kobima,+ mpo ezali na bandako nyonso oyo ezali kosepela mingi, ɛɛ, na engumba ya esengo makasi.+ 14  Mpo babosani ndako molai ya kofanda,+ babosani yikiyiki ya engumba; Ofele+ mpe linɔ́ngi ya mosɛnzɛli ekómi bisobe mpamba, ekómi esika oyo bazɛbrɛ ezali kosepela makasi mpo na ntango oyo etyami ndelo te, esika ya koleisa bitonga matiti; 15  kino bakosopela biso elimo uta na likoló,+ mpe esobe ekokóma lokola elanga ya banzete ya mbuma, mpe elanga ya banzete ya mbuma ekotalelama lokola zamba mpenza.+ 16  “Mpe bosembo ekofanda mpenza na esobe, mpe boyengebene ekofanda na elanga ya mbuma.+ 17  Mpe mosala ya boyengebene ya solo ekokóma mpenza kimya;+ mpe mbuma ya boyengebene ya solo ekokóma kimya mpe libateli mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ 18  Mpe bato na ngai bakofanda mpenza na esika ya kimya mpe na bisika ya kofanda oyo moto akobanga ata moke te mpe na bisika ya kopema oyo ezangi mitungisi.+ 19  Mpe mbula ya mabanga ekobɛta ntango zamba ekokwea+ mpe engumba ekokitisama mpenza kokitisama.+ 20  “Esengo na bino baoyo bozali kolona mboto pembenipembeni ya mai,+ na ndenge bozali kotinda ngɔmbɛ ná mpunda.”+

Maloba na nse