Yisaya 31:1-9

31  Mawa na baoyo bazali kokita na Ezipito mpo na koluka lisungi,+ baoyo bazali kotya motema na bampunda,+ mpe baoyo bazali kotya motema na makalo+ ya bitumba, mpo ezali ebele, mpe na bampunda, mpo ezali na makasi mingi, kasi batali Mosantu ya Yisraele te mpe baluki Yehova te.+  Mpe azali na bwanya+ mpe akomema mpasi,+ mpe alongoli maloba na ye te;+ ɛɛ, akotɛlɛma mpenza mpo na kobunda na ndako ya basali-mabe+ mpe kobunda na lisungi ya baoyo bazali kosala mabe.+  Nzokande, Baezipito bazali bato ya mabele,+ kasi Nzambe te; mpe bampunda na bango ezali mosuni,+ kasi elimo te. Mpe Yehova ye moko akosembola lobɔkɔ na ye, mpe moto oyo azali kosunga akobɛta mpenza libaku, mpe moto oyo azali kosungama akokwea mpenza,+ mpe bango nyonso bakosila na mbala moko.  Mpo talá oyo Yehova alobi na ngai: “Se ndenge nkɔsi, ɛɛ mwana-nkɔsi oyo nkingo etondi na nsuki,+ engulumaka mpo na nyama oyo yango ekangi, ntango babengeli yango etuluku mobimba ya babateli ya mpate, kasi ata mpo na mongongo na bango, akobanga te mpe ata mpo na makɛlɛlɛ na bango, akogunzama te; ndenge yango nde Yehova ya mampinga akokita mpo na kobundela Ngomba Siona mpe ngomba moke na ye.+  Lokola bandɛkɛ oyo ezali kopumbwapumbwa, ndenge yango nde Yehova ya mampinga akobatela Yerusaleme.+ Akobatela yango mpe akobikisa yango mpenza.+ Akobomba yango mpe akobikisa yango.”  “Bózongela+ Moto oyo bana ya Yisraele batombokeli mpenza kotombokela.+  Mpamba te na mokolo yango moto na moto akobwaka banzambe na ye ya palata oyo ezangá ntina mpe banzambe na ye ya wolo ya mpambampamba,+ lisumu oyo mabɔkɔ na bino esalelá bino.+  Mpe ya solo Moasiri akokwea na mopanga, kasi ya moto te; mpe mopanga oyo ekolya ye ezali ya moto ya mabele te.+ Mpe akokima mpenza mopanga, mpe bilenge na ye ya mibali bakokóma bato ya kosalisa mosala ya makasi.  Mpe libanga na ye ekolimwa na nsɔmɔ, mpe mpo na elembo,+ bankumu na ye bakoyoka nsɔmɔ,” yango nde liloba ya Yehova, oyo pole na ye ezali na Siona mpe oyo litumbu+ na ye ezali na Yerusaleme.

Maloba na nse