Yisaya 26:1-21

26  Na mokolo yango,+ na mokili ya Yuda,+ bakoyemba loyembo oyo:+ “Tozali na engumba ya makasi.+ Lobiko oyo ye azali kopesa ezali lokola bifelo mpe ngomba oyo basalá mpo na libateli.+  Bófungola baporte,+ mpo ekólo ya boyengebene, oyo ezali na etamboli ya sembo, ekɔta.+  Baoyo bazali na makanisi oyo ezali kotengatenga te, okobatela bango na kimya ntango nyonso,+ mpo bazali kotyela yo motema.+  Ntango nyonso, bótyela Yehova motema,+ mpo Yah Yehova nde Libanga+ ya libela na libela.  “Mpo akitisi na nse baoyo bazalaki kofanda na esika oyo etombwaná,+ sité oyo etombwani.+ Azali kokitisa yango kino na mabele; asimbisi yango putulu.+  Lokolo ekonyata yango, makolo ya moto ya mpasi, matambe ya bato oyo bazangá.”+  Nzela ya moyengebene ezali sembo.+ Lokola ozali sembo, okokómisa nzela ya moyengebene semba.+  Ɛɛ, totyeli yo elikya, Ee Yehova, mpo na kotambola na nzela na yo ya bosembo.+ Molimo ezali na mposa+ ya nkombo na yo mpe ya ekaniseli na yo.+  Na molimo na ngai nayoki mposa na yo na butu;+ ɛɛ, na elimo na ngai nazali se koluka yo;+ mpo, ntango okosambisa mabele,+ bato oyo bafandi na mabele oyo ebotaka bakoyekola boyengebene.+ 10  Ata soki bamoniseli moto mabe boboto, akoyekola boyengebene ata moke te.+ Na mokili ya bosembo akosala makambo na bosembo te+ mpe akomona bonene ya Yehova te.+ 11  Ee Yehova, lobɔkɔ na yo etombwani likoló,+ kasi bazali kotala yango te.+ Bakotala mpe bakoyoka nsɔni+ ntango bakomona molende oyo ozali na yango mpo na bato na yo. Ɛɛ, mɔtɔ+ oyo obongiseli banguna na yo ekolya bango. 12  Ee Yehova, okopesa biso kimya,+ mpamba te osaleli biso misala na biso nyonso.+ 13  Ee Yehova Nzambe na biso, bankolo mosusu, kasi yo te, bamikómisi bankolo na biso.+ Tokotánga nkombo na yo kaka na lisalisi na yo.+ 14  Bazali bakufi, bakobika te.+ Bazangi makasi kati na liwa,+ bakotɛlɛma te.+ Na yango otye likebi na yo mpo osilisa bango nyɛɛ mpe obebisa nkombo na bango nyonso.+ 15  Okómisi ekólo monene; Ee Yehova, okómisi ekólo monene;+ omikumisi.+ Opusi mosika bandelo nyonso ya mokili.+ 16  Ee Yehova, na ntango ya mpasi batyeli yo likebi;+ ntango opesaki bango disiplini,+ bafungolaki motema na bango na libondeli lokola nde bazali koloba na nse nse. 17  Ndenge mwasi ya zemi azalaka na mpasi ntango akómi pene na kobota mpe agangaka na mpasi na ye ya kobota, tokómi ndenge wana mpo na yo, Ee Yehova.+ 18  Tokómi na zemi, tozwi mpasi ya kobota;+ toboti, kasi toboti nde mopɛpɛ. Tozali kokoka ata moke te kobikisa mokili,+ mpe bato bazali kobotama te na mabele oyo ebotaka.+ 19  “Bakufi na yo bakobika.+ Ebembe na ngai—ekotɛlɛma.+ Bólamuka mpe bóganga na esengo, bino baoyo bofandi na putulu!+ Mpo mamwɛ+ na yo ezali lokola mamwɛ ya yengolongonda,+ mpe mabele yango moko ekobimisa ata baoyo bazangi makasi kati na liwa.+ 20  “Kende, yo ekólo ya bato na ngai, kɔtá na bashambrɛ na yo ya kati, mpe kangá baporte na yo.+ Omibomba kaka mpo na mwa ntango kino makaneli ekoleka.+ 21  Mpo talá! Yehova azali kouta na esika na ye ayei kosɛnga moto oyo afandi na mokili azongisa monɔkɔ mpo na libunga oyo asalelaki ye,+ mpe mokili ekomonisa mpenza polele makila oyo yango esopá+ mpe ekozipa lisusu te bato na yango oyo babomamá.”+

Maloba na nse