Yisaya 19:1-25

19  Liyebisi mpo na Ezipito:+ Talá! Yehova amati likoló ya lipata oyo ezali kokende mbangu+ mpe azali koya kokɔta na Ezipito. Mpe ya solo, banzambe ya mpambampamba ya Ezipito bakolɛnga liboso na ye,+ mpe motema ya Ezipito ekonyangwa na katikati na yango.+  “Mpe nakotinda Baezipito bándongwana na Baezipito, mpe bakobunda mpenza moto na moto na ndeko na ye, mpe moto na moto na moninga na ye, engumba ná engumba, bokonzi ná bokonzi.+  Mpe elimo ya Ezipito ekobulungana mpenza na kati na yango,+ mpe nakobulunganisa mokano na yango.+ Mpe ya solo, bakoluka lisalisi epai ya banzambe ya mpambampamba+ mpe epai ya balengoli, bato oyo basololaka na bilimo ná bato oyo basalaka mosala ya kosakola makambo oyo ekoya.+  Mpe nakokaba Ezipito na lobɔkɔ ya nkolo moko ya makambo makasi, mpe mokonzi oyo akoyangela bango akozala makasi,”+ yango nde liloba ya Nkolo ya solo, Yehova ya mampinga.  Mpe mai ekokauka mpenza na mbu, mpe ebale ekokauka makasi mpe ekozala na mai lisusu te.+  Mpe bibale ekolumba nsolo mabe; mpe banzela ya mai ya Nile ya Ezipito ekokita mpenza mpe ekokauka.+ Lititi ya ebale+ ná nkɛkɛlɛ ekopɔla mpenza.  Bisika ya polele pene na Ebale Nile, na monɔkɔ ya Ebale Nile, mpe mabele nyonso oyo baloni mboto na Ebale Nile ekokauka.+ Ya solo, bakobengana yango, mpe ekozala lisusu te.  Mpe babomi-mbisi bakolela, mpe baoyo nyonso babwakaka bandɔbɔ na Ebale Nile bakozala mawamawa, mpe baoyo batandaka minyama na mai bakolɛmba mpenza.+  Mpe bato oyo basalaka mosala na lini oyo basanolá mpo ekóma nsingansinga+ bakokóma mpenza na nsɔni; ná basali-bilamba ya mpɛmbɛ. 10  Mpe bato na ye oyo basalaka mayemi na bilamba+ bakotutama, basali nyonso oyo bazwaka lifuti bakoyoka mawa na molimo. 11  Bankumu ya Zoane+ bazali mpenza bazoba. Mpo na oyo etali bato ya bwanya kati na bapesi-toli ya Farao, toli na bango ezali eloko moko oyo ezangi mayele.+ Ndenge nini bokoloba na Farao ete: “Nazali mwana ya bato ya bwanya, mwana ya bakonzi ya ntango ya kala”? 12  Bongo bazali wapi—bato na yo ya bwanya+—mpo báyebisa yo mpe mpo báyeba oyo Yehova ya mampinga akani mpo na Ezipito?+ 13  Bankumu ya Zoane basali na bozoba,+ bankumu ya Nofe+ bakosami, bato minene+ ya mabota na ye batindi Ezipito eyengayenga. 14  Yehova ye moko akɔtisi ye elimo ya kolɛmba nzoto;+ mpe batindi Ezipito eyengayenga na mosala na yango nyonso, ndenge moto oyo alangwe amibalolaka na biloko oyo asanzi.+ 15  Mpe Ezipito ekozala na mosala moko te oyo motó to mokila, etape to nkɛkɛlɛ, ekoki kosala.+ 16  Na mokolo yango, Ezipito ekokóma lokola basi, mpe ekolɛnga mpenza+ mpe ekozala na nsɔmɔ mpo na koningisama ya lobɔkɔ oyo Yehova ya mampinga azali koningisela yango.+ 17  Mpe mabele ya Yuda ekokóma mpenza eloko oyo ezali kopesa Ezipito kizunguzungu.+ Moto nyonso oyo bazali kolobela ye yango azali koyoka nsɔmɔ mpo na mokano oyo Yehova ya mampinga akani mpo na ye.+ 18  Na mokolo yango, na mokili ya Ezipito,+ ekozala na bingumba mitano oyo ezali koloba monɔkɔ ya Kanana+ mpe oyo ezali kolapela Yehova ya mampinga ndai.+ Engumba moko ekobengama Engumba ya Kobuka. 19  Na mokolo yango, etumbelo moko ekozala mpo na Yehova na katikati ya mokili ya Ezipito,+ mpe likonzí moko mpo na Yehova pene na ndelo na yango. 20  Mpe yango ekozala elembo mpe litatoli mpo na Yehova ya mampinga na mokili ya Ezipito;+ mpo bakobelela Yehova mpo na banyokoli,+ mpe akotindela bango mobikisi, ɛɛ, mobikisi moko monene, oyo akobikisa mpenza bango.+ 21  Mpe Yehova akoyebana mpenza epai ya Baezipito;+ mpe Baezipito bakoyeba mpenza Yehova na mokolo yango, mpe bakopesa mpenza mbeka mpe likabo+ mpe bakosalela mpenza Yehova elako mpe bakokokisa yango.+ 22  Mpe Yehova akobɛta mpenza Ezipito.+ Akobɛta mpenza mpe akobikisa;+ mpe bakozongela Yehova,+ mpe akondima mpenza bábondela ye mpe akobikisa mpenza bango.+ 23  Na mokolo yango, balabala moko monene+ ekozala banda na Ezipito tii na Asiri, mpe Asiri akoya mpenza na Ezipito, mpe Ezipito na Asiri; mpe ya solo, bakokóma basaleli na ye, Ezipito ná Asiri. 24  Na mokolo yango, Yisraele akozala moto ya misato elongo na Ezipito mpe elongo na Asiri,+ elingi koloba lipamboli na katikati ya mabele,+ 25  mpo Yehova ya mampinga akopambola yango+ boye: “Ezipito, bato na ngai, mpe Asiri,+ mosala ya mabɔkɔ na ngai, mpe Yisraele,+ libula na ngai, bápambwama.”

Maloba na nse