Yisaya 18:1-7

18  Aa mboka ya nyamankɛkɛ oyo mapapu na yango esalaka makɛlɛlɛ, oyo ezali na etúká ya bibale ya Etiopi!+  Yango nde ezali kotinda bato+ na nzela ya mbu, mpe na nzela ya bamasuwa ya papirisi na mai, elobi: “Bino bamemi-nsango ya lombangu, bókende epai ya ekólo ya bato ya milaimilai mpe ya loposo sɛlisɛli, bato oyo bapesaka nsɔmɔ na esika nyonso, ekólo oyo elendá mpe oyo enyatanyataka, oyo bibale ekɔmbɔlá mabele na yango.”+  Bino nyonso, bato oyo bofandi na mabele oyo ebotaka,+ mpe bino baoyo bofandi na mabele, bokomona eloko moko lokola na ntango batɛlɛmisaka elembo na bangomba,+ mpe bokoyoka lokito lokola na ntango bayulaka liseke.+  Mpo talá oyo Yehova alobi na ngai: “Nakotikala kimya mpe nakotala esika na ngai ya libela,+ lokola molunge ná kongɛngangɛnga na ntango ya pole,+ lokola lipata ya mamwɛ na molunge ya ntango ya kobuka mbuma.+  Mpo liboso ya ntango ya kobuka mbuma, ntango fololo ekómaka na nsuka mpe fololo ekómaka mbuma ya vinyo oyo ezali kotela, esengeli kokata bitape ya mike na makwangola ya kokata matiti mpe esengeli kolongola bitape oyo elíngamalíngamá, esengeli kokata yango.+  Bango nyonso bakotikala mpo na ndɛkɛ oyo ekangaka banyama na bangomba mpe mpo na nyama ya mabele.+ Mpe likoló na bango, ndɛkɛ oyo ekangaka banyama ekolekisa mpenza eleko ya molunge, mpe likoló na bango, nyama nyonso ya mabele ekolekisa ntango ya kobuka mbuma.+  “Na ntango yango, bakomemela Yehova ya mampinga likabo,+ euti na ekólo ya bato ya milaimilai mpe ya loposo sɛlisɛli,+ ɛɛ bato oyo bapesaka nsɔmɔ na esika nyonso, ekólo oyo elendá mpe oyo enyatanyataka, oyo bibale ekɔmbɔlá mabele na yango, bakoya na esika nkombo ya Yehova ya mampinga ezali, Ngomba Siona.”+

Maloba na nse