Yisaya 13:1-22

13  Liyebisi mpo na Babilone,+ oyo Yisaya mwana ya Amoze+ amonaki na emonaneli:  “Bótɛlɛmisa elembo+ na ngomba ya mabanga oyo ezali polele. Bótombolela bango mongongo, bóningisa lobɔkɔ,+ mpo bákɔta na baporte ya bato ya lokumu.+  Ngai moko napesi mitindo na bato na ngai oyo basantisamá.+ Nabengi mpe bilombe na ngai mpo na komonisa nkanda na ngai,+ bato na ngai oyo bazali na esengo mingi koleka.  Bóyoka! Ebele ya bato na bangomba, eloko moko lokola ebele ya bato mpenza!+ Bóyoka! Yikiyiki ya makonzi, ya bikólo oyo eyangani esika moko!+ Yehova ya mampinga azali koyanganisa limpinga ya etumba.+  Bazali koya, bauti na mokili ya mosika,+ bauti na nsuka ya likoló, Yehova mpe bibundeli ya makaneli na ye, mpo na kobebisa mabele mobimba.+  “Bóganga na kolela,+ mpo mokolo ya Yehova ezali pene!+ Ekoya lokola kopunzama oyo euti na Mozwi-ya-Nguya-Nyonso.+  Yango wana mabɔkɔ nyonso ekolɛmba mpe motema mobimba ya moto—mowei mpamba—ekolɛmba.+  Mpe bato babulungani.+ Kotutuka mpe bampasi ya kobota ezali kokanga bango; bazali na mpasi lokola mwasi oyo azali kobota.+ Bazali kotalana na kokamwa. Bilongi na bango ezali bilongi oyo epeli mɔtɔ.+  “Talá! Mokolo ya Yehova ezali koya, ezali na nko, na nkɛlɛ mpe na nkanda ya kongala, mpo na kokómisa mokili eloko moko ya kokamwa,+ mpe mpo na kosilisa nyɛɛ basumuki ya mokili yango.+ 10  Mpo minzoto ya likoló mpe maboke na yango ya Kesile+ ekobimisa pole na yango te; ya solo, moi ekoyinda ntango ezali kobima, mpe sanza ekongɛngisa pole na yango te. 11  Mpe ya solo, nakopesa mabele oyo ebotaka etumbu mpo na mabe na yango,+ mpe bato mabe mpo na libunga na bango. Mpe nakosukisa mpenza lolendo ya bato ya lofundo, mpe nakokitisa lolendo ya banyokoli.+ 12  Nakokómisa moto—mowei mpamba—eloko ya koluka koleka wolo oyo epɛtolami,+ mpe moto ya mabele eloko ya koluka koleka wolo ya Ofire.+ 13  Yango wana nakobulunganisa likoló,+ mpe mabele ekoningana mpe ekolongwa na esika na yango, na nkɛlɛ ya Yehova ya mampinga+ mpe na mokolo ya nkanda na ye ya kongala.+ 14  Mpe ekosalema mpenza boye: lokola mboloko oyo babengani mpe lokola etonga oyo ezangi moto ya koyanganisa yango,+ bakobaluka, moto na moto, epai ya bato ya ekólo na ye; mpe bakokima, moto na moto na mokili na ye.+ 15  Bato nyonso oyo bakozwama bakotɔbɔlama, mpe bato nyonso oyo bakokangama bakokwea na mopanga;+ 16  mpe bana na bango bakokatama bitenibiteni na miso na bango.+ Bandako na bango ekopunzama, mpe bato bakosangisa nzoto na basi na bango na makasi.+ 17  “Talá, nazali kolamwisela bango Bamede,+ baoyo bamonaka palata eloko mpamba, baoyo basepelaka na wolo te. 18  Mpe matimbo na bango ekobukabuka bilenge mpenza.+ Mpe bakoyokela mbuma ya libumu mawa te;+ liso na bango ekoyokela bana mawa te. 19  Mpe Babilone, kitoko ya makonzi,+ bonzenga ya lolendo ya Bakaladea,+ ekokóma mpenza lokola ntango Nzambe akweisaki Sodoma ná Gomora.+ 20  Bato bakofanda epai na ye ata mokolo moko te,+ akozala mpe na esika ya kofanda te libota na libota.+ Mpe Moarabe akopika hema na ye kuna te, mpe babateli ya mpate bakolalisa bitonga na bango kuna te. 21  Mpe bato oyo bafandi na bitúká oyo ezangá mai bakolala kuna, mpe bandako na bango ekotonda na bisulungutu+ minene. Ɛɛ, maligbanga ekofanda kuna, mpe bademo na ndenge ya ntaba bakopumbwapumbwa kuna.+ 22  Ɛɛ, na bandako milai na ye ya kofanda, bambulú ekoganga,+ mpe nyoka monene ekozala na bandako minene ya bisengo. Mpe eleko na ye ekómi pene, mpe mikolo na ye ekoumisama te.”+

Maloba na nse