Yisaya 11:1-16

11  Mpe mwa etape+ ekobima mpenza na ekumu ya Yese;+ mpe mwa nzete ya sika+ oyo ekobima na misisa na ye ekobota.+  Mpe elimo ya Yehova ekofanda mpenza likoló na ye,+ elimo ya bwanya+ mpe ya mayele,+ elimo ya toli mpe ya nguya,+ elimo ya boyebi+ mpe ya kobanga Yehova;+  mpe akosepela na kobanga Yehova.+ Mpe akosambisa te na kolanda kaka oyo ekomonana na miso na ye, mpe akopamela te na kolanda kaka likambo oyo matoi na ye eyoki.+  Mpe akosambisa na boyengebene mpenza bato oyo bazangá,+ mpe akopamela na kolongobana mpo na bolamu ya bato ya komikitisa oyo bazali na mabele. Mpe akobɛta mpenza mabele na fimbo ya monɔkɔ na ye;+ mpe na elimo ya mbɛbu na ye akoboma moto mabe.+  Mpe boyengebene ekozala mpenza mokaba ya loketo na ye,+ mpe bosembo ekozala mokaba ya bangɛi na ye.+  Mpe na ntango mosusu, mbwa ya zamba ekofanda elongo na mwana-mpate,+ mpe nkoi ekolala esika moko na mwana-ntaba, mpe mwana-ngɔmbɛ ná mwana-nkɔsi oyo nkingo etondi na nsuki+ ná nyama oyo eleisami malamu, yango nyonso esika moko;+ mpe mwana moke ya mobali akokamba yango.  Mpe ngɔmbɛ ya mwasi ná urse ekolya esika moko; bana na bango bakolala esika moko. Mpe nkɔsi ekolya matiti ya kokauka lokola ngɔmbɛ-mobali.+  Mpe mwana oyo azali naino komɛla mabɛlɛ akosakana mpenza na libulu ya kobra;+ mpe mwana oyo bakilisi mabɛlɛ akotya lobɔkɔ na lidusu oyo ekɔtisaka pole na libulu ya nyoka ya ngɛngɛ.  Bakosala eloko moko te ya mabe+ mpe bakobebisa eloko moko te na ngomba mosantu na ngai mobimba;+ mpo mabele ekotonda na boyebi ya Yehova ndenge mai etondi na mbu.+ 10  Mpe ekosalema mpenza boye na mokolo yango:+ mosisa ya Yese+ akotɛlɛma lokola elembo mpo na bato ya bikólo.+ Bikólo ekoluka ye mpe ekotuna ye,+ mpe esika na ye ya kopema ekokóma na nkembo.+ 11  Mpe na mokolo yango ekosalema mpenza boye: Yehova akopesa lobɔkɔ na ye lisusu, mpo na mbala ya mibale,+ mpo na kozwa bato na ye oyo bakotikala na Asiri+ mpe na Ezipito,+ na Patrose+ mpe na Kushi,+ na Elame,+ na Shinare,+ na Hamate mpe na bisanga ya mbu.+ 12  Mpe ya solo, akotombola elembo mpo na bikólo mpe akoyanganisa bato ya Yisraele oyo bapanzaná;+ mpe bato ya Yuda oyo bapalanganá, akoyanganisa bango uta na nsuka minei ya mabele.+ 13  Mpe zuwa ya Efraime ekolongwa mpenza,+ mpe baoyo bazali banguna ya Yuda bakobomama. Efraime akoyokela Yuda zuwa te, Yuda mpe akozala monguna ya Efraime te.+ 14  Mpe bakopumbwa mpenza mpo na kokwela lipeka ya Bafilistia na wɛsti;+ bango nyonso elongo bakopunza bana ya Ɛsti.+ Bakosembolela Edome ná Moabe lobɔkɔ na bango,+ mpe bakoyangela bana ya Amone.+ 15  Mpe Yehova akokata mpenza lolemo ya mbu ya Ezipito,+ mpe akoningisela Ebale+ lobɔkɔ na ye na mɔtɔ ya elimo na ye. Mpe ya solo akobɛta yango na mikɛli na yango nsambo, mpe akotambwisa bato na basandale na bango.+ 16  Mpe ekozala mpenza na balabala moko monene+ oyo ekouta na Asiri mpo na bato na ye+ oyo bakotikala,+ kaka ndenge balabala moko ezalaki mpo na Yisraele na mokolo oyo abimaki na mokili ya Ezipito.

Maloba na nse