Yirimia 29:1-32

29  Mpe talá maloba ya mokanda oyo mosakoli Yirimia atindaki uta na Yerusaleme epai ya mikóló ya bato oyo bamemamaki na mboka mopaya, banganga-nzambe, basakoli mpe bato nyonso oyo Nebukadenezare amemaki na mboka mopaya longwa na Yerusaleme tii na Babilone,+  nsima wana mokonzi Yekonia+ ná mwasi ya lokumu+ mpe bakapita ya ndako ya mokonzi, bankumu ya Yuda mpe Yerusaleme,+ mpe bato oyo bayebi malamu misala ya mabɔkɔ mpe batongi ya bifelo makasi ya libateli+ babimaki na Yerusaleme.  Ekendeki na lobɔkɔ ya Elasa mwana ya Shafane+ mpe Gemaria mwana ya Hilikiya, oyo Zidikiya+ mokonzi ya Yuda atindaki na Babilone epai ya Nebukadenezare mokonzi ya Babilone, mpe elobaki ete:  “Talá oyo Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele, alobi na bato nyonso oyo bamemamaki na mboka mopaya, baoyo namemi na mboka mopaya+ longwa na Yerusaleme tii na Babilone ete:  ‘Bótonga bandako mpe bófanda na yango, bólona bilanga mpe bólya mbuma na yango.+  Bókamata basi mpe bóbota bana mibali mpe bana basi;+ mpe bózwela bana na bino ya mibali basi mpe bópesa bana na bino ya basi na mibali, mpo bábota bana mibali mpe bana basi; mpe bókóma mingi kuna, motángo na bino ekita te.  Lisusu, bóluka kimya ya engumba epai namemi bino na mboka mopaya, mpe bóbondela Yehova mpo na yango, mpo na kimya na yango, bokozala na kimya.+  Mpo talá oyo Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele, alobi: “Basakoli na bino oyo bazali kati na bino mpe basakoli na bino ya makambo oyo ebombaná bákosa bino te,+ mpe bóyoka te bandɔtɔ na bango oyo bazali kolɔta.+  Mpo ‘bazali kosakwela bino lokuta na nkombo na ngai. Natindi bango te,’+ yango nde liloba ya Yehova.”’” 10  “Mpo talá oyo Yehova alobi: ‘Ntango mbula ntuku nsambo (70) ekokoka na Babilone nakotyela bino likebi,+ mpe nakokokisela bino liloba na ngai ya malamu na ndenge nakozongisa bino na esika oyo.’+ 11  “‘Mpo ngai nayebi malamu makanisi oyo nazali kokanisa mpo na bino,’+ yango nde liloba ya Yehova, ‘makanisi ya kimya, kasi ya mpasi te,+ mpo na kopesa bino bomoi malamu na mikolo ezali koya mpe elikya.+ 12  Mpe bokobenga ngai mpenza, bokoya, bokobondela ngai, mpe ngai nakoyokela bino.’+ 13  “‘Mpe bokoluka ngai mpe bokozwa ngai,+ mpo bokoluka ngai na motema na bino mobimba.+ 14  Mpe nakomitika ete bózwa ngai,’+ yango nde liloba ya Yehova. ‘Mpe nakoyanganisa etuluku ya bakangami na bino mpe nakosangisa bino uta na bikólo nyonso mpe uta na bisika nyonso epai napalanganisá bino,’+ yango nde liloba ya Yehova. ‘Mpe nakozongisa bino lisusu na esika oyo nalongolaki bino mpo na kotinda bino na mboka mopaya.’+ 15  “Kasi bino bolobi: ‘Yehova atɛlɛmiseli biso basakoli na Babilone.’ 16  “Mpo talá oyo Yehova alobi na mokonzi oyo afandi na kiti ya bokonzi ya Davidi+ mpe na bato nyonso oyo bafandi na engumba oyo, bandeko na bino oyo bamemami te na mboka mopaya elongo na bino,+ 17  ‘Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: “Talá nazali kotindela bango mopanga,+ nzala+ mpe maladi mabe,+ mpe nakokómisa bango lokola bambuma ya figi oyo epasuká, oyo ekoki kolyama te mpo ezali mabe.”’+ 18  “‘Mpe nakolanda bango na mopanga, na nzala mpe na maladi mabe, mpe epai ya makonzi nyonso ya mabele,+ nakokómisa bango eloko ya kolɛngisa, elakeli mabe, eloko ya kokamwa, eloko ya kobɛtɛla piololo, ya nsɔni kati na bikólo nyonso epai nakopalanganisa bango,+ 19  mpo bayoki maloba na ngai te,’ yango nde liloba ya Yehova, ‘oyo natindeli bango na basaleli na ngai basakoli, nazali kolamuka ntɔngɔntɔngɔ mpe nazali kotinda bango.’+ “‘Kasi boyoki te,’+ yango nde liloba ya Yehova. 20  “Bongo bino, bóyoka liloba ya Yehova, bino nyonso baoyo bomemamaki na mboka mopaya,+ baoyo natindi longwa na Yerusaleme tii na Babilone.+ 21  Talá oyo Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele, alobi mpo na Ahaba mwana ya Kolaya mpe Zidikiya mwana ya Maaseya, oyo bazali kosakwela bino lokuta na nkombo na ngai:+ ‘Talá nazali kopesa bango na lobɔkɔ ya Nebukadrezare mokonzi ya Babilone, mpe akoboma mpenza bango na miso na bino.+ 22  Mpo na bango, elakeli mabe ekotángama mpo na etuluku mobimba ya bato ya Yuda oyo bamemamaki na mboka mopaya ete: “Yehova asala yo lokola Zidikiya mpe lokola Ahaba,+ baoyo mokonzi ya Babilone atumbaki na mɔtɔ!”+ 23  mpo bamipesi na bozoba na Yisraele,+ mpe bazali kokoba kosala ekobo na basi ya baninga na bango+ mpe bazali kaka koloba lokuta na nkombo na ngai, liloba oyo napesaki bango mitindo te.+ “‘“Mpe ngai nde Moto nayebi mpe nazali motatoli,”+ yango nde liloba ya Yehova.’” 24  “Mpe okoloba na Shemaya+ moto ya Nehelame ete: 25  ‘Talá oyo Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele, alobi: “Lokola yo moko otindi mikanda+ na nkombo na yo epai ya bato nyonso oyo bazali na Yerusaleme, mpe epai ya Sefania+ mwana ya Maaseya, nganga-nzambe, mpe epai ya banganga-nzambe nyonso, ete: 26  ‘Yehova akómisi yo nganga-nzambe na esika ya nganga-nzambe Yehoyada, mpo okóma mokɛngɛli monene ya ndako ya Yehova+ mpo na kokanga moto nyonso oyo azali na ligboma+ mpe azali kosala lokola mosakoli, mpe osengeli kotya ye na bikanga-makolo mpe na ekanga-nkingo ná mabɔkɔ;+ 27  bongo sikoyo, mpo na nini opameli te Yirimia moto ya Anatote,+ oyo azali kosala lokola mosakoli epai na bino?+ 28  Mpo, yango wana nde atindeli biso nsango na Babilone ete: “Ezali koumela! Bótonga bandako mpe bófanda na kati, mpe bólona bilanga mpe bólya mbuma na yango,+—”’”’” 29  Mpe Sefania+ nganga-nzambe atángaki mokanda yango na matoi ya mosakoli Yirimia. 30  Bongo liloba ya Yehova eyelaki Yirimia ete: 31  “Tindelá bato nyonso oyo bamemamaki na mboka mopaya+ nsango ete: ‘Talá oyo Yehova alobi mpo na Shemaya moto ya Nehelame: “Lokola Shemaya asakweli bino, nzokande natindaki ye te, mpe ameki kotinda bino bótyela lokuta motema,+ 32  na yango talá oyo Yehova alobi: ‘Talá nazali kotyela Shemaya+ moto ya Nehelame mpe libota na ye likebi.’+ “‘“‘Akozala na moto te oyo akofanda katikati ya bato oyo;+ mpe akomona te bolamu oyo nazali kosalela bato na ngai,’+ yango nde liloba ya Yehova, ‘mpo alobi maloba ya kotombokela mpenza Yehova.’”’”+

Maloba na nse