Yirimia 28:1-17

28  Bongo esalemaki boye: na mbula yango, na ebandeli ya bokonzi ya Zidikiya+ mokonzi ya Yuda, na mbula ya minei, na sanza ya mitano, Hanania+ mwana ya Azure, mosakoli oyo autaki na Gibeone,+ alobaki na ngai na ndako ya Yehova, na miso ya banganga-nzambe mpe ya bato nyonso ete:  “Talá oyo Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele, alobi: ‘Nakobuka ekanganeli ya mokonzi ya Babilone.+  Na mbula mibale mpenza nakozongisa na esika oyo bisaleli nyonso ya ndako ya Yehova oyo Nebukadenezare mokonzi ya Babilone+ azwaki na esika oyo mpo amema yango na Babilone.’”  “‘Mpe Yekonia+ mwana ya Yehoyakime,+ mokonzi ya Yuda, mpe bato nyonso ya Yuda oyo bamemamaki na mboka mopaya, oyo bakendaki na Babilone,+ nazali kozongisa bango na esika oyo,’ yango nde liloba ya Yehova, ‘mpo nakobuka ekanganeli+ ya mokonzi ya Babilone.’”  Bongo mosakoli Yirimia alobaki na mosakoli Hanania na miso ya banganga-nzambe mpe na miso ya bato nyonso oyo batɛlɛmaki na ndako ya Yehova;+  ɛɛ, mosakoli Yirimia alobaki boye: “Amen!+ Yehova asala bongo! Yehova akokisa maloba na yo oyo osakoli, azongisa longwa na Babilone tii na esika oyo bisaleli ya ndako ya Yehova mpe bato nyonso oyo bamemamaki na mboka mopaya!+  Kasi, nabondeli yo, yoká liloba oyo nazali koloba na matoi na yo mpe na matoi ya bato nyonso.+  Basakoli oyo babimaki liboso na ngai mpe liboso na yo banda kala,+ bango mpe bazalaki kosakola mpo na mikili mingi mpe mpo na makonzi minene, makambo etali etumba, mpasi mpe maladi mabe.+  Mpo na mosakoli oyo azali kosakola kimya,+ soki liloba ya mosakoli yango ekokisami nde mosakoli oyo Yehova atindi mpenza akoyebana.”+ 10  Na yango mosakoli Hanania azwaki ekanganeli na nkingo ya mosakoli Yirimia mpe abukaki yango.+ 11  Mpe Hanania+ alobaki lisusu na miso ya bato nyonso: “Talá oyo Yehova alobi:+ ‘Na mbula mibale mpenza, ndenge wana nde nakobuka ekanganeli ya Nebukadenezare mokonzi ya Babilone mpe nakolongola yango na nkingo ya bikólo nyonso.’”+ Bongo mosakoli Yirimia asimbaki nzela akei.+ 12  Kasi liloba ya Yehova eyelaki Yirimia,+ nsima wana mosakoli Hanania abukaki ekanganeli na nkingo ya mosakoli Yirimia mpe alobaki ete: 13  “Kende mpe osengeli koloba na Hanania boye: ‘Talá oyo Yehova alobi: “Obuki ekanganeli ya nzete,+ mpe na esika na yango osengeli kosala ekanganeli ya ebende.”+ 14  Mpo talá oyo Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele, alobi: “Nakotya ekanganeli ya ebende na nkingo ya bikólo oyo nyonso, mpo básalela Nebukadenezare mokonzi ya Babilone;+ mpe basengeli kosalela ye.+ Ata mpe banyama ya zamba nakopesa ye.”’”+ 15  Bongo mosakoli Yirimia alobaki lisusu na mosakoli Hanania+ boye: “Nabondeli yo, yoká, Ee Hanania! Yehova atindi yo te, kasi yo moko nde otindi bato oyo bátyela lokuta motema.+ 16  Na yango, talá oyo Yehova alobi: ‘Talá! Nazali kolongola yo na mabele. Na mbula oyo okokufa mpenza,+ mpo olobi maloba ya kotombokela mpenza Yehova.’”+ 17  Bongo mosakoli Hanania akufaki na mbula yango, na sanza ya nsambo.+

Maloba na nse