Yirimia 26:1-24

26  Na ebandeli ya bokonzi ya Yehoyakime+ mwana ya Yosiya, mokonzi ya Yuda, liloba oyo eutaki epai ya Yehova ete:  “Talá oyo Yehova alobi: ‘Tɛlɛmá na lopango ya ndako ya Yehova,+ mpe osengeli koloba mpo na bingumba nyonso ya Yuda oyo ezali koya mpo na kogumbama na ndako ya Yehova, maloba nyonso oyo nakopesa yo mitindo mpo na koloba na bango.+ Kolongola liloba moko te.+  Mbala mosusu bakoyoka mpe bakozonga, moto na moto longwa na nzela na ye mabe,+ mpe nakoyoka mpenza mawa mpo na mpasi oyo nazali kokanisa kobimisela bango mpo na mabe ya misala na bango.+  Mpe osengeli koloba na bango ete: “Talá oyo Yehova alobi: ‘Soki boyokeli ngai te na kotamboláká kati na mobeko na ngai+ oyo natye liboso na bino,+  na koyokáká maloba ya basaleli na ngai basakoli, oyo nazali kotindela bino, ɛɛ nazali kolamuka ntɔngɔntɔngɔ mpe kotinda bango, baoyo bino boyokeli te,+  ngai mpe nakokómisa ndako oyo lokola oyo ya Shilo,+ mpe engumba oyo, nakokómisa yango elakeli moko ya mabe mpo na bikólo nyonso ya mabele.’”’”+  Bongo banganga-nzambe ná basakoli mpe bato nyonso babandaki koyoka Yirimia ntango azalaki koloba maloba oyo na ndako ya Yehova.+  Mpe esalemaki mpenza boye: ntango Yirimia asilisaki koloba oyo nyonso Yehova apesaki ye mitindo mpo na koloba na bato nyonso, banganga-nzambe mpe bato nyonso bakangaki ye, mpe balobaki boye: “Okokufa solo.+  Mpo na nini osakoli na nkombo ya Yehova ete: ‘Ndako oyo ekokóma lokola oyo ya Shilo,+ mpe engumba oyo ekobebisama mpe moto akozala te mpo na kofanda kuna’?” Mpe bato bazalaki koyangana zingazinga na Yirimia na ndako ya Yehova. 10  Na nsima, bankumu ya Yuda bayokaki maloba oyo, mpe bamataki uta ndako ya mokonzi tii na ndako ya Yehova+ mpe bafandaki na monɔkɔ ya porte ya sika ya Yehova.+ 11  Bongo banganga-nzambe ná basakoli babandaki koloba na bankumu mpe na bato nyonso: “Moto oyo abongi na ekateli ya liwa,+ mpo asakoli na ntina etali engumba oyo ndenge boyoki yango na matoi na bino moko.”+ 12  Na yango Yirimia alobaki na bankumu nyonso ná bato nyonso ete: “Yehova nde atindaki ngai kosakola maloba nyonso oyo boyoki na ntina na ndako oyo mpe na ntina na engumba oyo.+ 13  Mpe sikoyo bóbongisa malamu banzela na bino mpe misala na bino,+ mpe bótosa mongongo ya Yehova Nzambe na bino, mpe Yehova akoyoka mawa mpo na mpasi oyo alobi mpo na bino.+ 14  Kasi ngai, talá nazali na lobɔkɔ na bino.+ Bósalela ngai ndenge emonani malamu mpe ndenge emonani sembo na miso na bino.+ 15  Kaka nde bosengeli koyeba ete soki bobomi ngai, ezali makila ya moto oyo azali na likambo te nde bozali kotya likoló na bino moko mpe likoló ya engumba oyo mpe likoló ya bato oyo bafandi na yango,+ mpo ya solo Yehova nde atindaki ngai epai na bino mpo naloba na matoi na bino maloba oyo nyonso.”+ 16  Bongo bankumu+ ná bato nyonso balobaki na banganga-nzambe mpe na basakoli ete: “Moto oyo abongi na ekateli ya liwa te,+ mpo alobaki na biso na nkombo ya Yehova Nzambe na biso.”+ 17  Lisusu, bato mosusu kati na mikóló ya mokili batɛlɛmaki mpe babandaki koloba na lisangá mobimba ya bato+ ete: 18  “Mika+ moto ya Moreshete+ asakolaki na mikolo ya Hizikiya mokonzi ya Yuda+ mpe alobaki lisusu na bato nyonso ya Yuda ete: ‘Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: “Siona ekobalolama lokola elanga,+ mpe Yerusaleme ekokóma mabondo ya bitiká,+ mpe ngomba ya Ndako ekozala mpo na bisika oyo etombwaná ya zamba.”’+ 19  Hizikiya mokonzi ya Yuda ná bato nyonso ya Yuda babomaki nde ye? Abangaki Yehova mpe akitisaki motema na ye,+ bongo Yehova ayokaki mawa mpo na mpasi oyo alobaki mpo na bango,+ boye te? Na yango, tozali kolukela milimo na biso mpasi moko monene mpenza.+ 20  “Mpe lisusu ezalaki na moto moko oyo azalaki kosakola na nkombo ya Yehova, Uriya mwana ya Shemaya moto ya Kiriate-yearime.+ Mpe azalaki kaka kosakola mpo na engumba oyo mpe mpo na mokili oyo na kolanda maloba nyonso ya Yirimia. 21  Bongo mokonzi Yehoyakime+ ná bato na ye nyonso ya nguya ná bankumu nyonso bayokaki maloba na ye, mpe mokonzi abandaki koluka koboma ye.+ Ntango Uriya ayokaki yango na mbala moko akómaki kobanga,+ bongo akimaki mpe akómaki na Ezipito. 22  Kasi mokonzi Yehoyakime atindaki bato tii na Ezipito, Elenatane mwana ya Akabore+ mpe bato mosusu elongo na ye, tii na Ezipito. 23  Bongo babimisaki Uriya na Ezipito mpe bamemaki ye epai ya mokonzi Yehoyakime, oyo abomaki ye na mopanga+ mpe abwakaki ebembe na ye na lilita ya bana ya bato.” 24  Lisusu, lobɔkɔ ya Ahikame+ mwana ya Shafane+ nde ezalaki elongo na Yirimia, mpo na kokaba ye te na lobɔkɔ ya bato mpo na kobomisa ye.+

Maloba na nse