Yirimia 17:1-27

17  “Lisumu ya Yuda ekomami na ekomeli ya ebende.+ Na nsɔngɛ ya diama, yango ekatami mayemi na etanda ya motema na bango+ mpe na maseke ya bitumbelo na bango,+  ntango bana na bango bazali kokanisa bitumbelo na bango mpe banzete na bango ya losambo pembeni na nzete oyo etondi na nkasa, na bangomba mike oyo etombwaná,+  na bangomba oyo ezali kati na esobe. Biloko na yo, biloko na yo nyonso ya motuya, nakopesa yango mpo epunzama+—mpe bisika na yo oyo etombwaná mpo na lisumu oyo esalemi na bateritware na yo nyonso.+  Mpe otiki, ɛɛ yo moko otiki libula na yo oyo napesaki yo.+ Ngai mpe nakosala ete osalela banguna na yo na mokili oyo oyebi te;+ mpo lokola mɔtɔ, bino bopelisami mpo na nkanda na ngai.+ Ekopela mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”  Talá oyo Yehova alobi: “Alakelama mabe mobali makasi oyo azali kotyela moto ya mabele motema+ mpe azali mpenza kokómisa moto ya mosuni lobɔkɔ na ye,+ mpe oyo motema na ye ezali kotika Yehova.+  Mpe akokóma mpenza lokola nzete oyo ezali yango moko na mokili patatalu oyo ekauká mpe akomona te ntango bolamu ekoya;+ kasi asengeli kofanda na bisika ekauká kati na esobe, na mokili ya mungwa epai bato bafandi te.+  Apambolama mobali makasi oyo azali kotyela Yehova motema, mpe oyo Yehova akómi moto na ye oyo atyelaka motema.+  Mpe akokóma mpenza lokola nzete oyo elonami pembeni na mai, oyo ezali kotinda misisa na yango tii pembeni ya mokɛli ya mai; mpe akomona te molunge ntango ekoya, kasi nkasa na ye ekotondana mpenza.+ Mpe na mbula ya eleko ya kokauka makasi+ akomitungisa te, mpe akotika te kobota mbuma.  “Motema ezali na bokosi mingi koleka eloko mosusu nyonso mpe ezali eloko ya kosakana na yango te.+ Nani akoki koyeba yango? 10  Ngai, Yehova, nalukalukaka na kati ya motema+ mpe natalatalaka bangɛi,+ ɛɛ mpo na kopesa moto na moto ndenge banzela na ye ezali,+ ndenge mbuma ya misala na ye ezali.+ 11  Lokola ekwale oyo eyanganisi maki oyo yango ebwaki te, moto oyo azali konduka bomɛngo, kasi na bosembo te azali mpe bongo.+ Na katikati ya mikolo na ye akotika yango,+ mpe na nsuka na ye akomonana zoba.”+ 12  Kiti ya bokonzi ya nkembo ezali na likoló uta na ebandeli;+ kuna nde esika mosantu na biso ezali.+ 13  Ee Yehova, elikya ya Yisraele,+ baoyo nyonso bazali kotika yo bakopɔla na nsɔni.+ Baoyo bazali kopɛngwa mpe batiki ngai+ bakokomama nkombo na mabele, mpo batiki liziba ya mai ya bomoi, Yehova.+ 14  Bikisá ngai, Ee Yehova, mpe nakobika.+ Sikolá ngai, mpe nakosikolama;+ mpo yo ozali lisanzoli na ngai.+ 15  Talá! Bato mosusu bazali koloba na ngai ete: “Wapi liloba ya Yehova?+ Tobondeli yo, ekokisama.” 16  Kasi ngai, nawelaki te kolongwa mobateli ya mpate oyo azali kolanda yo, mpe namonisaki mposa ata moke te na mokolo yango ya likama. Yo moko oyebi liloba ya mbɛbu na ngai; yango ebimi liboso ya elongi na yo. 17  Kokóma te eloko oyo ezali kopesa ngai nsɔmɔ.+ Ozali ekimelo na ngai na mokolo ya mpasi.+ 18  Tiká banyokoli na ngai bápɔla na nsɔni,+ kasi kotika ngai napɔla na nsɔni te.+ Bango bálɛnga na nsɔmɔ, kasi kotika ngai nalɛnga na nsɔmɔ te. Yeiselá bango mokolo ya mpasi,+ mpe buká bango kobuka mbala mibale.+ 19  Talá oyo Yehova alobi na ngai: “Kende, mpe osengeli kotɛlɛma na porte ya bana ya bato, porte oyo bakonzi ya Yuda bakɔtelaka mpe oyo babimelaka, mpe na baporte nyonso ya Yerusaleme.+ 20  Mpe osengeli koloba na bango ete: ‘Bóyoka liloba ya Yehova, bino bakonzi ya Yuda mpe Yuda mobimba mpe bino bato nyonso oyo bofandi na Yerusaleme, baoyo bozali kokɔta na baporte oyo.+ 21  Talá oyo Yehova alobi: “Bókeba mpo na milimo na bino,+ mpe na mokolo ya sabata bómema mokumba te oyo bosengeli kokɔtisa na nzela ya baporte ya Yerusaleme.+ 22  Mpe bosengeli kobimisa mokumba ata moko te na bandako na bino na mokolo ya sabata; mpe bosengeli kosala mosala ata moko te.+ Mpe bosengeli kosantisa mokolo ya sabata, kaka ndenge napesaki bankɔkɔ na bino mitindo;+ 23  kasi bayokaki te mpe basembolaki litoi na bango te,+ mpe bakómisaki mitó na bango makasi+ mpo báyoka te mpe mpo bázwa disiplini te.”’+ 24  “‘“Mpe ekosalema mpenza boye: soki botosi mpenza ngai,”+ yango nde liloba ya Yehova, “mpo na kokɔtisa mokumba ata moko te na nzela ya baporte ya engumba oyo na mokolo ya sabata+ mpe mpo na kosantisa mokolo ya sabata na kosaláká ata mosala moko te na mokolo yango,+ 25  bakonzi ná bankumu bakokɔta mpenza na baporte ya engumba oyo,+ bakofanda na kiti ya bokonzi ya Davidi,+ bakomata na makalo mpe na bampunda, bango ná bankumu na bango, bato ya Yuda mpe bato oyo bafandi na Yerusaleme; mpe bato bakofanda mpenza na engumba oyo mpo na ntango oyo etyami ndelo te. 26  Mpe bato bakouta mpenza na bingumba ya Yuda mpe na zingazinga ya Yerusaleme mpe na mokili ya Benyamina+ mpe na mokili oyo ezali epai ya nse+ mpe na etúká ya ngombangomba+ mpe na Negebe,+ bakomema likabo ya kotumba mobimba+ ná mbeka,+ likabo ya mbuma+ ná olibana,+ mpe bakomema mbeka ya kozongisa matɔndi na ndako ya Yehova.+ 27  “‘“Kasi soki botosi ngai te na kosantisáká mokolo ya sabata mpe na koboyáká komema mokumba,+ kasi soki bokɔti na yango na baporte ya Yerusaleme na mokolo ya sabata, nakotya mpe mɔtɔ na baporte na yango,+ mpe ekozikisa mpenza bandako milai ya kofanda ya Yerusaleme+ mpe ekobomama te.”’”+

Maloba na nse