Yirimia 10:1-25

10  Bóyoka liloba oyo Yehova alobi mpo na bino, Ee ndako ya Yisraele.  Talá oyo Yehova alobi: “Bóyekola nzela ya bikólo mosusu ata moke te,+ mpe bózala na nsɔmɔ te mpo na bilembo ya likoló, mpamba te bato ya bikólo bazali na nsɔmɔ mpo na yango.+  Mimeseno ya bikólo+ ezali kaka mopɛpɛ, mpo ezali kaka nzete+ ya mpamba oyo moto akati na zamba, eloko esalemi na mabɔkɔ ya moto oyo ayebi malamu misala ya mabɔkɔ na likwangola ya mokuse.+  Moto akómisaka yango kitoko na palata mpe na wolo.+ Bakangaka yango makasi na bansɛtɛ mpe na bamarto, mpo ata moko te eningana.+  Ezali lokola dɔngɔlɔmiso ya elanga ya kɔkɔmbrɛ, mpe ekoki koloba te.+ Bazali komema yango mpenza, mpo ekoki kotambola ata moke te.+ Bóbanga yango te, ekoki kosala likambo ata moko te oyo ezali komema mpasi mpe, lisusu, ekoki kosala likambo moko te ya malamu.”+  Ee Yehova, moko te azali lokola yo.+ Ozali monene, mpe nkombo na yo ezali monene kati na nguya.+  Nani akobanga yo te,+ Ee Mokonzi ya bikólo,+ mpo yango ebongi na yo; mpamba te na bato nyonso ya bwanya na bikólo mpe na makonzi na bango nyonso, moko oyo akokani na yo ata moke azali te.+  Mpe bazangi mayele, bazali mpe bazoba.+ Nzete ezali kaka kolendisa makambo ya mpamba.+  Bazali komema longwa na Tarasisi+ palata oyo babɛtibɛti kino ekómi bitando ya papala, mpe wolo longwa na Ufaze,+ mosala ya moto oyo ayebi malamu misala ya mabɔkɔ mpe esalemi na mabɔkɔ ya mosali bibende; bilamba na bango ezali nsinga ya bulé mpe lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé. Yango nyonso ezali mosala ya bato oyo bayebi mosala malamu.+ 10  Kasi Yehova azali Nzambe na bosolo.+ Azali Nzambe ya bomoi+ mpe Mokonzi mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ Mpo na nkanda na ye mabele ekoningana,+ mpe bato ya bikólo bakokoka te makaneli na ye.+ 11  Talá oyo bokoloba na bango: “Banzambe+ oyo basalaki likoló mpe mabele te, bango nde bakolongolama na mabele+ mpe na nse ya lola oyo.” 12  Ye azali Mokeli ya mabele na nzela ya nguya na ye,+ Ye oyo atɛlɛmisaki mabele oyo ebotaka na nzela ya bwanya na ye,+ mpe Ye oyo atandaki likoló na nzela ya mayele na ye.+ 13  Soki abimisi mongongo na ye, makɛlɛlɛ ya mai ezali koyokana na likoló,+ mpe azali komatisa mbɔngi ya mai uta na ndelo ya nsuka ya mabele.+ Asalá baporte ya mai mpo na mbula,+ mpe abimisaka mopɛpɛ longwa na bandako na ye ya kobomba biloko.+ 14  Moto nyonso amitambwisi na bozoba mpenza kino emonani ete azangi boyebi.+ Mosali bibende nyonso akoyoka nsɔni mpo na ekeko oyo eyemami;+ mpo ekeko na ye ya ebende oyo enyangwisami ezali lokuta,+ mpe elimo ezali kati na yango te.+ 15  Yango ezali mpamba, mosala ya kosɛka.+ Na ntango oyo bakotyela yango likebi ekobebisama.+ 16  Likabo ya Yakobo+ ezali te lokola biloko wana, mpo ye azali Mosali ya eloko nyonso,+ mpe Yisraele ezali lingenda ya libula na ye.+ Yehova ya mampinga nde nkombo na ye.+ 17  Lɔkɔtá na mabele bisaka na yo,+ Ee yo mwasi oyo ofandi na kati ya mitungisi.+ 18  Mpo talá oyo Yehova alobi: “Talá na mbala oyo nazali kobwaka bato oyo bafandi na mabele ndenge babwakaka libanga na bilingongo,+ mpe nakoyokisa bango mpasi mpo báyeba.”+ 19  Mawa na ngai mpo na kobukana oyo nabukani!+ Mpota na ngai ekómi mpasi mingi. Mpe ngai moko nalobi: “Ya solo mpenza oyo ezali maladi na ngai, mpe nakoyikela yango mpiko.+ 20  Hema na ngai epunzami, mpe bansinga ya hema na ngai nyonso ekatani na biteni mibale.+ Bana na ngai babimi epai na ngai, mpe bazali lisusu te.+ Moto azali te mpo na kotanda lisusu hema na ngai to kotombola bilamba ya hema na ngai. 21  Mpo babateli ya mpate bamitambwisi na bozoba mpenza,+ mpe baluki Yehova te.+ Yango wana basali makambo kozanga mayele ya kososola, mpe banyama nyonso oyo bazalaki koleisa epalangani.”+ 22  Yoká! Nsango! Talá eyei, mpe kotutatuta monene oyo euti na mokili ya nɔrdi,+ mpo na kokómisa bingumba ya Yuda esika oyo etikali mpamba, efandelo ya bambulú.+ 23  Ee Yehova, nayebi malamu ete nzela ya moto ya mabele ezali ya ye te. Ezali te likambo ya moto oyo azali kotambola ete atambwisa lokolo na ye.+ 24  Ee Yehova, sembolá ngai, kasi na bosembo;+ na nkanda na yo te,+ noki oboma ngai.+ 25  Sopelá bikólo oyo eyebi yo te+ nkɛlɛ na yo,+ mpe mabota oyo ebeleli nkombo na yo te.+ Mpo balei Yakobo.+ Ɛɛ, balei ye mpenza, bazali kaka kosilisa ye;+ mpe batiki esika na ye ya kofanda mpamba.+

Maloba na nse