Yirimia 1:1-19

1  Maloba ya Yirimia+ mwana ya Hilikiya, moko ya ba-nganga-nzambe oyo bazalaki na Anatote+ na mokili ya Benyamina;+  oyo liloba ya Yehova eyelaki na mikolo ya Yosiya+ mwana ya Amone,+ mokonzi ya Yuda, na mbula ya zomi na misato ya boyangeli na ye.+  Mpe yango ekobaki koyela ye na mikolo ya Yehoyakime+ mwana ya Yosiya, mokonzi ya Yuda, kino na nsuka ya mbula ya zomi na moko ya Zidikiya+ mwana ya Yosiya, mokonzi ya Yuda, kino Yerusaleme ememamaki na mboka mopaya na sanza ya mitano.+  Mpe liloba ya Yehova ebandaki koyela ngai ete:  “Liboso nasala yo na kati ya libumu,+ nayebaki yo,+ mpe liboso obima na libumu, nasantisaki yo.+ Nakómisaki yo mosakoli epai ya bikólo.”  Kasi nalobaki ete: “Aa! Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso! Talá, nayebi koloba te,+ mpo nazali kaka mwana.”+  Mpe Yehova alobaki na ngai lisusu ete: “Koloba te ete: ‘Nazali kaka mwana.’ Kasi okokende epai ya baoyo nyonso nakotinda yo; mpe okoloba likambo nyonso oyo nakopesa yo mitindo.+  Kobanga bilongi na bango te,+ mpo ‘nazali elongo na yo mpo na kobikisa yo,’+ yango nde liloba ya Yehova.”  Bongo Yehova asembolaki lobɔkɔ na ye mpe asalaki ete yango esimba monɔkɔ na ngai.+ Na nsima, Yehova alobaki na ngai ete: “Talá natye maloba na ngai na monɔkɔ na yo.+ 10  Talá, lelo oyo napesi yo mokumba ya kozala likoló ya bikólo mpe likoló ya makonzi,+ mpo na kopikola mpe kokweisa, kobebisa mpe kobuka,+ kotonga mpe kolona.”+ 11  Mpe liloba ya Yehova ekobaki koyela ngai ete: “Yirimia, ozali komona nini?” Bongo nalobaki: “Nazali komona etape ya nzete ya amande.” 12  Mpe Yehova alobaki na ngai lisusu ete: “Omoni malamu, mpo nazali kosɛnzɛla na ntina etali liloba na ngai mpo na kokokisa yango.”+ 13  Mpe liloba ya Yehova eyelaki ngai mpo na mbala ya mibale ete: “Ozali komona nini?” Bongo nalobaki: “Nazali komona nzungu ya kolambela oyo ezali na monɔkɔ monene, oyo bazali kopupola, mpe monɔkɔ na yango etɛngami longwa na nɔrdi.” 14  Na yango, Yehova alobaki na ngai ete: “Mpasi ekouta na nɔrdi, ekokwela bato nyonso oyo bafandi na mokili.+ 15  Mpo ‘talá, nazali kobengisa mabota nyonso ya makonzi ya nɔrdi,’ yango nde liloba ya Yehova;+ ‘mpe bakoya mpenza mpe mokomoko na bango akotya kiti na ye ya bokonzi na esika ya kokɔta na baporte ya Yerusaleme,+ mpe liboso ya bifelo na yango zingazinga mpe liboso ya bingumba nyonso ya Yuda.+ 16  Mpe nakoyebisa bango bikateli na ngai ya lisambisi mpo na mabe nyonso na bango,+ na ndenge batiki ngai+ mpe bazali kaka kobimisela banzambe mosusu milinga ya mbeka+ mpe bazali kogumbamela misala ya mabɔkɔ na bango.’+ 17  “Nde yo, okokanga mokaba na loketo na yo,+ mpe osengeli kotɛlɛma mpe koloba na bango makambo nyonso oyo nazali kopesa yo mitindo. Kolɛnga na nsɔmɔ te mpo na bango,+ mpo ngai nalɛngisa yo na nsɔmɔ te liboso na bango. 18  Kasi ngai, talá, nakómisi yo lelo engumba oyo ebatelami makasi, likonzí ya ebende mpe bifelo ya motako+ mpo na kotɛmɛla mokili mobimba,+ liboso ya bakonzi ya Yuda, liboso ya bankumu na yango, liboso ya banganga-nzambe na yango mpe liboso ya bato ya mokili.+ 19  Mpe bakobunda na yo mpenza, kasi bakolonga yo te,+ mpo ‘nazali elongo na yo,’+ yango nde liloba ya Yehova, ‘mpo na kobikisa yo.’”+

Maloba na nse