Yakobo 5:1-20

5  Sikoyo bóyoka, bino bazwi,+ bólela, bóganga makasi mpo na mawa oyo ezali koyela bino.+  Bomɛngo na bino epɔli, mpe bilamba na bino ya likoló elyami na nsɛlɛlɛ.+  Wolo na bino ná palata na bino egugi, mpe koguga na yango ekozala litatoli epai na bino mpe ekolya misuni na bino. Bobombi+ eloko moko lokola mɔtɔ+ mpo na mikolo ya nsuka.+  Talá! Bokangi lifuti oyo basali oyo babukaki mbuma ya bilanga na bino basengeli kozwa,+ ezali kokoba koganga,+ mpe kolela ya babuki-mbuma oyo bazali kosɛnga lisalisi+ ekɔti na matoi+ ya Yehova ya mampinga.  Bofandi na biloko ya kitoko na mabele mpe bomipesi na bisengo ya nzoto.+ Bokómisi mitema na bino lokola banyama ya mafutamafuta na mokolo ya koboma yango.+  Bokweisi, bobomi moyengebene. Azali kotɛmɛla bino te?+  Yango wana, bandeko, bózala na motema molai tii na kozala+ ya Nkolo. Talá! Moloni-bilanga akobaka kozela mbuma ya malamu ya mabele, amoniselaka yango motema molai tii mbula ya ebandeli ná mbula ya nsuka ekonɔka.+  Bino mpe bózala na motema molai;+ bókómisa mitema na bino ngwi, mpo kozala ya Nkolo ekómi pene.+  Bandeko, moto na moto atika komilelalela na motema mpo na bamosusu, mpo bósambisama te.+ Talá! Mosambisi atɛlɛmi liboso ya baporte.+ 10  Bandeko, bókamata ndakisa+ ya kokanga motema na mpasi+ mpe ya komonisa motema molai+ epai ya basakoli,+ oyo balobaki na nkombo ya Yehova.+ 11  Talá! Tolobaka ete bato oyo bayiki mpiko bazali bato ya esengo.+ Boyoká nsango ya koyika mpiko ya Yobo+ mpe bomoná ndenge Yehova asukisaki makambo na ye,+ ete Yehova azali na bolingo mingi ya motema mpe amonisaka motema mawa.+ 12  Atako bongo, bandeko na ngai, likambo ya ntina mpenza yango oyo: bótika kolapa ndai, ɛɛ, ezala na nkombo ya likoló to na nkombo ya mabele to ndai mosusu nyonso.+ Kasi tiká Ɛɛ na bino ezala Ɛɛ, mpe Te na bino, Te, mpo bókwea na lisambisi te.+ 13  Ezali nde na moto moko na kati na bino oyo azali komona mpasi? Akoba kobondela.+ Ezali nde na moto moko oyo azali na nsai? Ayemba nzembo.+ 14  Ezali nde na moto moko oyo azali na maladi na kati na bino?+ Abenga bankulutu+ ya lisangá, mpe bango bábondela mpo na ye, bápakola ye mafuta+ na nkombo ya Yehova. 15  Mpe libondeli ya kondima ekobikisa moto oyo azali kobɛla,+ mpe Yehova akotɛlɛmisa ye.+ Lisusu, soki asalaki masumu, akolimbisama.+ 16  Yango wana, bóyambolaka+ masumu na bino polele na kati na bino mpe bóbondelelanaka, mpo bóbikisama.+ Lilɔmbɔ ya moyengebene ezalaka na bokasi mingi ntango ezali kosala mosala.+ 17  Eliya azalaki moto lokola biso,+ kasi abondelaki mpo mbula enɔka te;+ mpe mbula enɔkaki te na mokili yango mbula misato na sanza motoba. 18  Mpe abondelaki lisusu, mpe likoló epesaki mbula mpe mokili yango ebimisaki mbuma na yango.+ 19  Bandeko na ngai, soki moto moko na kati na bino atiki nzela ya solo mpe mosusu azongisi ye na nzela,+ 20  bóyeba ete moto oyo alongoli mosumuki na nzela ya libunga na ye+ akobikisa molimo na ye na liwa+ mpe akozipa ebele ya masumu.+

Maloba na nse