Sefania 2:1-15

2  Ee ekólo oyo ezali koyoka nsɔni te,+ bóyangana, ɛɛ, bósala liyangani.+  Liboso mobeko ebota likambo,+ liboso mokolo yango eleka lokola mposo ya blé ya kokauka, liboso nkanda ya kongala ya Yehova eyela bino,+ liboso mokolo ya nkanda ya Yehova eyela bino,+  bóluka Yehova,+ bino nyonso bato ya komikitisa ya mabele,+ oyo botosi ekateli na Ye ya lisambisi. Bóluka boyengebene,+ bóluka komikitisa.+ Ntango mosusu+ bokobombama na mokolo ya nkanda ya Yehova.+  Mpo Gaza ekokóma engumba oyo basundolá;+ mpe Ashekelone ekotikala mpamba.+ Na midi bakobengana+ Ashedode;+ mpe bakopikola Ekrone.+  “Mawa na baoyo bafandaka na etúká ya mbu, ekólo ya bato ya Kerete!+ Liloba ya Yehova etɛmɛli bino. Ee Kanana, mokili ya Bafilistia, nakobebisa yo, mpe moto ata moko te akofanda wana.+  Mpe etúká ya mbu ekokóma esika ya koleisa banyama matiti,+ oyo ezali na mabulu ya mai ya babateli ya mpate mpe mapango ya mabanga ya bampate.  Mpe ekokóma etúká ya bato ya ndako ya Yuda oyo bakotikala.+ Bakolya kuna. Bakomitanda na mpokwa na bandako ya Ashekelone. Mpo Yehova Nzambe na bango akotyela bango likebi,+ ya solo mpenza, akozongisa bato na bango oyo bakangamaki.”+  “Nayoki kotuka oyo euti na Moabe+ mpe maloba ya kofinga ya bana ya Amone,+ oyo basaleli mpo básambwisa bato na ngai mpe bazali se kotombolela teritware na bango mapeka.  Yango wana, lokola nazali solo na bomoi,”+ yango nde liloba ya Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele, “Moabe akokóma mpenza lokola Sodoma,+ mpe bana ya Amone+ lokola Gomora, esika oyo etondi na matiti ya nsendensende, libulu ya mungwa, mpe esika oyo etikali mpamba, mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ Bato na ngai oyo bakotikala bakopunza bango, mpe bato ya ekólo na ngai oyo bakotikala bakokóma bankolo na bango.+ 10  Wana nde eloko bakozwa mpo na lolendo na bango,+ mpamba te basambwisaki bato ya Yehova ya mampinga mpe bakobaki kotombolela bango mapeka.+ 11  Yehova akoyokisa bango nsɔmɔ;+ mpamba te akokɔndisa banzambe nyonso ya mabele,+ mpe bato bakogumbamela ye,+ moto na moto na esika na ye, bisanga nyonso ya bikólo.+ 12  “Bino mpe, bato ya Etiopi,+ bokobomama na mopanga na ngai.+ 13  “Mpe akosembola lobɔkɔ na ye na ngámbo ya nɔrdi, mpe akobebisa Asiri.+ Mpe akokómisa Ninive esika oyo etikali mpamba,+ etúká oyo ezangá mai lokola esobe. 14  Mpe bitonga, ɛɛ, banyama nyonso ya zamba ya ekólo moko ekomitanda kuna na kati.+ Libeki ná iko+ ekolala butu mobimba na katikati ya mitó ya makonzí na yango.+ Mongongo moko ekoyemba ntango nyonso na lininisa. Libebi ekozala na monɔkɔ ya ndako; mpamba te akobakola mpenza mabaya kitoko oyo ezipi bifelo.+ 15  Talá engumba ya bisengo oyo ezalaki kofanda na kimya,+ oyo ezalaki koloba na motema na yango: ‘Ngai nde, mpe moto mosusu azali te.’+ Ee talá ndenge ekómi eloko ya kokamwa, esika banyama ya zamba ekomitanda! Moto nyonso oyo akoleka pene na yango akobɛta piololo; akoningisa lobɔkɔ.”+

Maloba na nse