Obadia 1:1-21

 Emonaneli ya Obadia: Talá oyo Yehova Nkolo Mo-konzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi na Edome:+ “Toyoki nsango moko euti epai ya Yehova, mpe motindami moko oyo atindami kati na bikólo: ‘Bótɛlɛma, mpe tótɛlɛmɛla yango na etumba.’”+  “Talá! nakómisi yo moke kati na bikólo.+ Otyolami mingi.+  Lofundo ya motema na yo nde ekosi yo,+ yo oyo ozali kofanda na madusu ya libanga,+ moto oyo afandaka na esika etombwaná, oyo azali koloba na motema na ye ete: ‘Nani akokitisa ngai na nse?’  Ata soki okómisi esika na yo likoló lokola mpongo, to ata soki zumbu na yo etyami na kati ya minzoto, nakokitisa yo na nse,”+ yango nde liloba ya Yehova.  “Soki miyibi bákɔtelaka yo, soki bapunzi bákɔtelaka yo na butu, balingaki nde kokangisa yo monɔkɔ te?+ Balingaki te koyiba nyonso oyo balingi? To soki babuki-mbuma ya vinyo bákɔtelaka yo, balingaki te kotika kaka mwa mbuma ya kolɔkɔta?+  Ee talá ndenge baluki mpenza bato ya Esau!+ Talá ndenge baluki biloko na ye ya motuya oyo ebombamá!  Batindiki yo tii na ndelo. Kaka bato oyo basalaki kondimana ná yo bango nyonso bakosi+ yo. Bato oyo bazalaki na kimya elongo na yo balongi yo.+ Baoyo bazalaki kolya bilei elongo na yo bakotyela yo monyama mpo ozali lokola moto oyo azangi bososoli.+  Ekozala bongo na mokolo wana, boye te?” yango nde liloba ya Yehova. “Mpe nakobebisa mpenza bato ya bwanya na Edome,+ mpe bososoli na etúká ya ngombangomba ya Esau.  Ee Temane,+ bato na yo ya nguya bakokóma na nsɔmɔ makasi,+ mpo mokomoko akolongolama+ na etúká ya ngombangomba ya Esau, mpo abomama.+ 10  Nsɔni ekozipa yo+ mpo na mobulu oyo osalelaki ndeko na yo Yakobo,+ mpe okolongolama mpenza mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ 11  Na mokolo oyo otɛlɛmaki na pembeni, na mokolo oyo bapaya bamemaki limpinga na ye ya basoda na bokangami+ mpe ntango bapaya bakɔtaki na porte na ye+ mpe babwakaki mbɛsɛ+ mpo na Yerusaleme, yo mpe ozalaki lokola moko na bango. 12  “Mpe osengelaki te kotala likambo yango na mokolo ya ndeko na yo,+ na mokolo ya mawa na ye; mpe osengelaki te kosepela na libebi ya bana ya Yuda na mokolo ya libebi na bango;+ mpe osengelaki te kofungola monɔkɔ na mokolo ya mpasi na bango. 13  Osengelaki te koya na porte ya bato na ngai na mokolo ya likama na bango.+ Yo, yo mpenza, osengelaki te kotala libebi na ye na mokolo ya likama na ye; mpe osengelaki te kosembolela bomɛngo na ye lobɔkɔ na mokolo ya likama na ye.+ 14  Mpe osengelaki te kotɛlɛma na esika banzela ekutani, mpo na koboma bato na ye oyo bakimaki;+ mpe osengelaki te kokaba bato na ye oyo babikaki na mokolo ya mpasi.+ 15  Mpamba te mokolo Yehova akotɛmɛla bikólo nyonso ekómi pene.+ Bakosala yo ndenge osalaki.+ Misala oyo osalaki ekozongela motó na yo moko.+ 16  Mpamba te bikólo nyonso ekomɛla ntango nyonso+ ndenge bino bomɛlaki na ngomba mosantu na ngai. Bakomɛla mpe bakomɛla mpenza mpe bakokóma lokola nde bazalaki ata mokolo moko te. 17  “Mpe baoyo nyonso bakobika bakozala na Ngomba Siona,+ mpe yango ekokóma eloko moko mosantu,+ mpe ndako ya Yakobo ekozwa biloko oyo basengeli kozwa.+ 18  Mpe ndako ya Yakobo ekokóma mpenza mɔtɔ,+ mpe ndako ya Yozefe lolemo ya mɔtɔ, mpe ndako ya Esau lokola matiti ya blé;+ mpe bakotya bango mpenza mɔtɔ mpe bakozikisa bango. Mpe ata moto moko te ya ndako ya Esau akobika;+ mpo Yehova ye moko nde alobi bongo. 19  Mpe bakozwa mpenza Negebe, ɛɛ, etúká ya ngombangomba ya Esau,+ mpe Shefela, ɛɛ, ya Bafilistia.+ Mpe bakozwa mpenza mokili ya Efraime+ mpe mokili ya Samaria,+ mpe Benyamina akozwa mpenza Gileade.+ 20  Mpe biloko oyo bato ya Kanana+ bazwaki tii na Zarefate+ ekokóma ya bato oyo bamemamaki na mboka mopaya, oyo bazalaki na kati ya mwa ngomba oyo basalá mpo na libateli,+ elingi koloba, bana ya Yisraele. Mpe bato ya Yerusaleme oyo bamemamaki na mboka mopaya, baoyo bazalaki na Sefarade, bakozwa bingumba ya Negebe.+ 21  “Mpe babikisi+ bakomata mpenza na Ngomba Siona,+ mpo na kosambisa etúká ya ngombangomba ya Esau;+ mpe bokonzi ekokóma ya Yehova.”+

Maloba na nse