Nzembo 90:1-17

Libondeli ya Moize, moto ya Nzambe ya solo.+ 90  Ee Yehova, yo nde ozali esika na biso ya kofanda ya solosolo+Libota na libota.+   Liboso bangomba ebotama,+To obanda kobimisa mokili+ mpe mabele oyo ebotaka,+ lokola na mpasi ya kobota,Ɛɛ, libela na libela yo ozali Nzambe.+   Ozongisaka moto​—mowei mpamba​—akóma eloko oyo batutituti,+Mpe olobaka: “Bózonga na putulu, bino bana ya bato.”+   Mpo, na miso na yo, mbula nkóto ezali kaka lokola mokolo ya lobi ntango eleki,+Mpe lokola eleko ya kokɛngɛla ya butu.+   Okɔmbɔli bango;+ balimwe lokola ndɔtɔ;+Na ntɔngɔ, bazali lokola matiti ya mobesu oyo ezali kobima.+   Na ntɔngɔ, ebimisaka fololo mpe ekómaka ya sika;+Na mpokwa, ebebaka mpe ekaukaka mpenza.+   Mpamba te, na nkanda na yo tosuki,+Mpe na nkɛlɛ na yo tobulungani.+   Otye mabunga na biso liboso na yo mpenza,+Otye misala na biso oyo ebombami liboso ya elongi na yo oyo ezali kongɛnga.+   Mpamba te, na nkɛlɛ na yo, mikolo na biso nyonso ekómi pene na nsuka na yango;+Tosilisi bambula na biso noki lokola mwa mpema oyo ebimi na monɔkɔ.+ 10  Mikolo ya bambula na biso ezali mbula ntuku nsambo (70);+Mpe soki mpo na nguya mingi ekómi mbula ntuku mwambe (80),+Yango etondi kaka na mawa mpe na makambo oyo eyokisaka mpasi;+Mpo ekoleka mpenza nokinoki, mpe tozali kopumbwa mpe kokende.+ 11  Nani ayebi makasi ya nkanda na yo+Mpe nani ayebi nkɛlɛ na yo? Ekokani na kobanga oyo tosengeli kobanga yo.+ 12  Lakisá biso ndenge ya kotánga mikolo na biso mpo+Tókóma na motema ya bwanya.+ 13  Ee Yehova, zongá!+ Ekozala tii ntango nini?+Mpe yokelá basaleli na yo mawa.+ 14  Na ntɔngɔ, tondisá biso na motema boboto na yo,+Mpo tóganga na esengo mpe tósepela mikolo na biso nyonso.+ 15  Salá ete mikolo oyo okosepelisa biso ekokana na mikolo oyo omonisaki biso mpasi,+Bambula oyo tomoni mpasi.+ 16  Basaleli na yo bámona mosala na yo+Mpe nkembo na yo ezala likoló ya bana na bango.+ 17  Mpe Yehova Nzambe na biso asepela na biso,+Mpe longisá mosala ya mabɔkɔ na biso.+Ɛɛ, longisá mosala ya mabɔkɔ na biso.+

Maloba na nse