Nzembo 81:1-16

Epai ya mokambi ya nzembo na Gitite.+ Ya Asafe. 81  Ee bóganga na esengo mpo na Nzambe, makasi na biso;+Bóganga na koganga ya bolongi mpo na Nzambe ya Yakobo.+   Bóbɛta mondule+ mpe bózwa mbonda moke,+Nzɛnzɛ ya kosepelisa ná ebɛtɛlo ya nsinga.+   Na sanza ya sika, bóyula liseke;+Na ntango sanza ezali mobimba, mpo na mokolo ya fɛti na biso.+   Mpo ezali lilako mpo na Yisraele,+Ekateli ya lisambisi ya Nzambe ya Yakobo.   Atyaki yango likoló ya Yozefe lokola eloko ya kokanisa,+Ntango azalaki kotambola na mokili ya Ezipito.+Nayokaki monɔkɔ oyo nayebi te.+   “Nalongolaki kilo na lipeka na ye;+Kitunga elongolamaki na mabɔkɔ na ye.+   Na ntango ya mpasi obengaki, mpe nabikisaki yo;+Nayanolaki yo na esika ya kobombana ya nkake.+Natalatalaki yo na mai ya Meriba.+ Sela.   Ee ekólo na ngai, yoká mpe nakotatwela yo,+Ee Yisraele, soki okoyoka ngai.+   Epai na yo nzambe mopaya akozala te;+Mpe okogumbamela nzambe mopaya te.+ 10  Ngai, Yehova, nazali Nzambe na yo,+Ye oyo azali kobimisa yo na mokili ya Ezipito.+Fungolá monɔkɔ na yo polele, mpe nakotondisa yango.+ 11  Kasi bato na ngai bayoki mongongo na ngai te;+Mpe Yisraele esepeli na ngai ata moke te.+ 12  Bongo natikaki bango bátambola na motó makasi na bango;+Bazalaki kotambola na batoli na bango moko.+ 13  Ee soki bato na ngai báyokelaka ngai,+Ee soki Yisraele etambolaka na banzela na ngai mpenza!+ 14  Mbɛlɛ natyaki banguna na bango na nse na bango kozanga nkaka,+Mpe mbɛlɛ nabalolelaki banguna na bango lobɔkɔ na ngai.+ 15  Baoyo bayinaka Yehova makasi, bakoya kogumbamela ye na kobanga,+Mpe ntango na bango ekozala mpo na ntango oyo etyami ndelo te. 16  Mpe akokoba koleisa ye mafuta ya blé,+Mpe nakotondisa yo na mafuta ya nzoi oyo euti na libanga.”+

Maloba na nse