Nzembo 72:1-20

Mpo na Salomo. 72  Ee Nzambe, pesá mokonzi bikateli na yo ya lisambisi,+Mpe mwana ya mokonzi boyengebene na yo.+   Asamba likambo ya bato na yo na boyengebene+Mpe ya bato na yo ya mpasi na ekateli ya lisambisi.+   Bangomba ememela bato kimya,+Ná bangomba mike, na nzela ya boyengebene.   Asambisa bato ya mpasi ya ekólo,+Abikisa bana ya mobola,Mpe anyata moto oyo abubaka.   Bakobanga yo ntango nyonso oyo moi ekozala,+Mpe liboso ya sanza libota na libota.+   Akokita lokola mbula likoló ya matiti oyo bakati,+Lokola mbula monene oyo ezali kopɔlisa mabele.+   Na mikolo na ye, moyengebene akokola lokola matiti ya sika,+Mpe kimya ekokóma mingi kino sanza ekozala lisusu te.+   Mpe akozala na bato oyo ye akoyangela banda na mbu kino na mbu+Mpe banda na Ebale+ kino na nsuka ya mabele.+   Bato oyo bafandi na bitúká oyo ezangá mai bakogumbama liboso na ye,+Mpe banguna na ye bakolɛmbɔla putulu.+ 10  Bakonzi ya Tarasisi mpe ya bisanga+Bakofuta mpako.+Bakonzi ya Sheba mpe ya Seba—Bakopesa likabo.+ 11  Mpe bakonzi nyonso bakofukamela ye bilongi na nse;+Bikólo nyonso ekosalela ye.+ 12  Mpo akobikisa mobola oyo azali kolela mpo na kosɛnga lisalisi,+Mpe moto ya mpasi mpe moto nyonso oyo azali na mosungi te.+ 13  Akoyokela moto oyo azangá ná mobola mawa,+Mpe akobikisa milimo ya babola.+ 14  Akosikola molimo na bango na monyoko mpe na mobulu,Mpe makila na bango ekozala na motuya na miso na ye.+ 15  Mpe azala na bomoi,+ mpe bápesa ye mwa ndambo ya wolo ya Sheba.+Mpe bábondela mpo na ye ntango nyonso;Apambolama mokolo mobimba.+ 16  Mbuma ekozala beboo na mabele;+Na nsɔngɛ ya bangomba biloko ekotondana.+Mbuma na ye ekozala lokola na Libá,+Mpe bato ya engumba bakokóma ebele lokola milona ya mabele.+ 17  Nkombo na ye ezala mpo na ntango oyo etyami ndelo te;+Liboso ya moi, nkombo na ye epalangana,Mpe na nzela na ye, bango bámizwela lipamboli;+Bikólo nyonso etánga ye moto ya esengo.+ 18  Yehova Nzambe, Nzambe ya Yisraele, apambolama,+Ye moko nde azali kosala misala ya kokamwa.+ 19  Mpe nkombo na ye ya nkembo epambolama seko na seko,+Mpe nkembo na ye etondisa mabele mobimba.+Amen mpe Amen. 20  Mabondeli ya Davidi, mwana ya Yese,+ esuki awa.

Maloba na nse