Nzembo 65:1-13

Epai ya mokambi ya nzembo. Mondule ya Davidi. Loyembo. 65  Ee Nzambe, mpo na yo lisanzoli mpe kimya ezali na Siona;+Mpe elako ekokokisama epai na yo.+   Ee Moyoki ya libondeli, ɛɛ bato ya lolenge nyonso bakoya epai na yo.+   Makambo ya libunga eleki ngai na makasi.+Misala na biso ya kobuka mibeko, yo moko okozipa yango.+   Esengo na moto oyo ozali kopona mpe ozali kobɛlɛmisa,+Mpo afanda na mapango na yo.+Tokotonda mpenza na bolamu ya ndako na yo,+Esika mosantu ya tempelo na yo.+   Okoyanola biso na makambo ya nsɔmɔ na boyengebene,+Ee Nzambe ya lobiko na biso,+Ye oyo bandelo nyonso ya mabele mpe baoyo bazali mosika kuna na mbu batyelaka motema.+   Ye azali kopika bangomba ngwi na nguya na ye;+Ye akangi mpenza nguya na loketo na ye.+   Ye azali kokitisa makɛlɛlɛ ya mbu,+Makɛlɛlɛ ya mbonge na yango mpe yikiyiki ya bituluku ya bato ya bikólo.+   Mpe bato oyo bafandi na bisika oyo eleki mosika mpenza bakobanga mpo na bilembo na yo;+Ozali kosala ete koganga ya esengo ezala na ntɔngɔ mpe na mpokwa.+   Otyeli mabele likebi na yo, mpo opesa yango biloko ebele;+Ozali kokómisa yango na bozwi mingi mpenza.Yo Nzambe ozali kotondisa mikɛli na mai.+Ozali kobongisa mbuma na yango,+Mpo ezali ndenge wana nde ozali kobongisa mabele.+ 10  Banzela ya mikala na yango ezali kopɔlisama na mai, mabele na yango oyo ekangamakangamá ezali kolalisama;+Ozali kolɛmbisa yango na mbula monene; ozali kopambola milona na yango ya sika.+ 11  Olatisi mobu motole ya bolamu na yo,+Mpe banzela na yo ezali kotangisa mafuta.+ 12  Bisika ya koleisa banyama matiti na esobe ezali kotangisa mai,+Mpe bangomba mike ezali komikanga esengo na loketo.+ 13  Bisika ya koleisa banyama matiti etondi na bitonga,+Mpe mabwaku ya patatalu ezingami na mbuma.+Yango ezali koganga na koganga ya bolongi, ɛɛ, ezali koyemba.+

Maloba na nse