Nzembo 63:1-11

Mondule ya Davidi, ntango azalaki na esobe ya Yuda.+ 63  Ee Nzambe, ozali Nzambe na ngai, nazali kaka koluka yo.+Molimo na ngai ezali mpenza na mposa na yo.+Mpo nzoto na ngai elɛmbi na ndenge ezali koyoka yo mposa makasiNa mokili oyo ekauká mpe oyo elɛmbá, epai mai ezali te.+   Yango wana natali yo na esika mosantu,+Ntango namoni makasi na yo mpe nkembo na yo.+   Mpo motema boboto na yo eleki bomoi,+Mbɛbu na ngai ekokumisa yo.+   Na yango, nakopambola yo bomoi na ngai mobimba;+Nakotombola mabɔkɔ na ngai na nkombo na yo.+   Molimo na ngai etondi na eteni oyo eleki kitoko, ɛɛ na mafuta,+Mpe monɔkɔ na ngai ezali kopesa lisanzoli na mbɛbu oyo ezali koganga na esengo.+   Ntango nakanisi yo na mbeto na ngai,+Namanyolaka likoló na yo na bileko ya kokɛngɛla na butu.+   Mpo osungaki ngai,+Mpe na elili ya mapapu na yo, nazali koganga na esengo.+   Molimo na ngai elandi yo penepene;+Lobɔkɔ na yo ya mobali ezali kosimba ngai makasi.+   Nde baoyo bazali kaka koluka molimo na ngai mpo na kobebisa yango,+Bakokɔta na nse mpenza ya mabele.+ 10  Bakokabama na nguya ya mopanga;+Bakokóma mpenza bilei ya bagambala.+ 11  Mpe mokonzi ye moko akosepela na Nzambe.+Moto nyonso oyo azali kolapa ndai na nkombo na ye akomikumisa,+Mpo monɔkɔ ya baoyo bazali koloba lokuta ekokangisama.+

Maloba na nse