Nzembo 57:1-11

Epai ya mokambi ya nzembo. “Kobebisa te.” Ya Davidi. Mikitame. Ntango akimaki Saulo, akɔti na mobenga.+ 57  Ee Nzambe, moniselá ngai boboto, moniselá ngai boboto,+Mpo molimo na ngai ekimi epai na yo;+Mpe nazali kokima na elili ya mapapu na yo kino mikakatano ekoleka.+   Nazali kobenga Nzambe Oyo-Aleki-Likoló, Nzambe ya solo oyo azali kosukisela ngai mikakatano.+   Akotinda lisalisi uta na likoló mpe akobikisa ngai.+Akobulunganisa mpenza moto oyo azali koswa ngai.+ Sela.Nzambe akotinda motema boboto na ye mpe bosolo na ye.+   Molimo na ngai ezali na katikati ya bankɔsi;+Nazali na likambo mosusu ya kosala te kaka kolala na kati ya bato oyo badundaka, ɛɛ bana ya bato,Baoyo mino na bango ezali makɔnga mpe makula,+Mpe baoyo lolemo na bango ezali mopanga oyo epeli.+   Ee okumisama kuna na likoló, Ee Nzambe;+Nkembo na yo ezala likoló ya mabele mobimba.+   Babongiseli makolo na ngai monyama;+Molimo na ngai egumbami.+Batimolaki liboso na ngai libulu ya motambo;Bakwei na kati.+ Sela.   Ee Nzambe, motema na ngai ezali kotengatenga te,+Motema na ngai ezali kotengatenga te.Nakoyemba mpe nakobɛta mondule.+   Ee nkembo na ngai,+ lamuká;Ee ebɛtɛlo ya nsinga, lamuká; Ee nzɛnzɛ, ná yo mpe.+Nakolamwisa kotana ya ntɔngɔ.   Ee Yehova, nakokumisa yo na kati ya bato ya bikólo;+Nakobɛtɛla yo mondule na kati ya bituluku ya bato ya bikólo.+ 10  Mpo motema boboto na yo ezali monene kino na likoló,+Mpe bosolo na yo kino na mapata.+ 11  Ee Nzambe, okumisama kuna na likoló;+Nkembo na yo ezala likoló ya mabele mobimba.

Maloba na nse