Nzembo 52:1-9

Epai ya mokambi ya nzembo. Maskile. Ya Davidi, ntango Doege Moedome ayaki koyebisa Saulo mpe koloba na ye ete Davidi akendaki na ndako ya Ahimeleke.+ 52  Ee yo moto ya nguya, mpo na nini ozali komikumisa na likambo oyo ezali mabe?+Motema boboto ya Nzambe ezali mokolo mobimba.+   Lolemo na yo, oyo epeli lokola razware, ezali kokana kobimisa minyoko,+Ezali kosala na bokosi.+   Olingi oyo ezali mabe koleka oyo ezali malamu,+Lokuta koleka kolobela boyengebene.+ Sela.   Olingi maloba nyonso oyo ezali koboma,+Ee yo lolemo ya bokosi.+   Mpe Nzambe ye moko akobuka yo mpo na seko;+Akobwaka yo na nse mpe akolongola yo na hema na yo,+Mpe akopikola yo mpenza na mokili ya bato ya bomoi.+ Sela.   Mpe bayengebene bakomona yango mpe bakobanga,+Mpe bakosɛka ye.+   Talá mobali makasi oyo azali te kotya Nzambe azala ndako na ye ya makasi,+Kasi oyo azali kotya motema nde na ebele ya bomɛngo na ye,+Oyo azali koluka libateli na kati ya minyoko oyo ye abimisi.+   Kasi ngai nakozala lokola nzete ya olive oyo etondi na nkasa+ na kati ya ndako ya Nzambe,Nazali mpenza kotya motema na motema boboto ya Nzambe mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ɛɛ mpo na seko.+   Nakokumisa yo mpo na ntango oyo etyami ndelo te, mpo yo osali mosala;+Mpe nakotya elikya na nkombo na yo, mpo yango ezali malamu, liboso ya bato na yo ya sembo.+

Maloba na nse