Nzembo 5:1-12

Epai ya mokambi ya nzembo, mpo na Nehilote. Mondule ya Davidi. 5  Ee Yehova, tyá litoi na maloba na ngai;+Yoká kokimela na ngai.   Tyá likebi na mongongo ya kolela na ngai mpo na kosɛnga lisalisi,+Ee Mokonzi+ na ngai mpe Nzambe na ngai, mpo nazali kobondela nde yo.+   Ee Yehova, na ntɔngɔ okoyoka mongongo na ngai;+Na ntɔngɔ nakoloba na yo mpe nakokɛngɛla.+   Mpo yo ozali Nzambe oyo asepelaka na mabe te;+Moto mabe akoki kofanda mwa ntango epai na yo te.+   Bato oyo bamikumisaka bakoki te kotɛlɛma na miso na yo.+Yo oyinaka baoyo nyonso basalaka makambo oyo eyokisaka mpasi;+   Okoboma baoyo balobaka lokuta.+Yehova ayinaka moto oyo asopaka makila+ mpe oyo akosaka.+   Ngai, na motema boboto oyo otondi na yango+Nakokɔta na ndako na yo,+Nakogumbama wana nazali kotala na ngámbo ya tempelo na yo mosantu mpo na kobanga yo.+   Ee Yehova, kambá ngai na kati ya boyengebene+ na yo, mpo na banguna na ngai;+Longolá mabaku na nzela na yo liboso na ngai.+   Mpamba te na monɔkɔ na bango eloko ya kotyela motema ezali te;+Na mitema* na bango kaka mikakatano.+Mongongo na bango ezali lilita ya polele;+Bazali na lolemo sukali.+ 10  Nzambe akotánga bango bato ya ngambo;+Bakokwea mpo na batoli na bango moko.+Na ebele ya misala na bango ya kobuka mibeko tiká bápalangana,+Mpo batombokelaki yo.+ 11  Kasi baoyo nyonso bazali kokima epai na yo bakosepela;+Bakoganga na esengo+ libela na libela.Mpe okokanga nzela ya kokóma epai na bango,Mpe baoyo balingaka nkombo na yo bakosepela na yo.+ 12  Mpo yo moko okopambola moto nyonso oyo azali moyengebene,+ Ee Yehova;Okozinga bango+ na kondimama lokola na nguba ya monene.+

Maloba na nse

To, “na biteni na bango ya kati.”