Nzembo 49:1-20

Epai ya mokambi ya nzembo. Ya bana ya Kora.+ Mondule. 49  Bino nyonso bato ya bikólo, bóyoka likambo oyo.Bino nyonso bato ya ntango oyo,+ bótya litoi,   Bino bato nyonso,*Yo mozwi ná yo mobola elongo.+   Monɔkɔ na ngai ekoloba makambo ya bwanya,+Mpe komanyola ya motema na ngai ekozala na makambo ya mayele.+   Nakosembola litoi na ngai na liloba ya lisese;+Nakolimbola sambole+ na ngai na kobɛtáká nzɛnzɛ.   Mpo na nini nabanga na mikolo ya mabe,+Ntango libunga ya baoyo balingi kokweisa ngai ezali kozinga ngai?+   Baoyo bazali kotya motema na biloko na bango ya kobikela,+Mpe baoyo bazali kaka komikumisa mpo na ebele ya bomɛngo na bango,+   Moko na bango akoki kosikola ndeko na ye ata moke te,+To kopesa Nzambe lisiko mpo na ye;   (Mpe ntalo ya lisiko ya molimo na bango ezali motuya moko monene mpenza+Yango wana ezangá mpo na ntango oyo etyami ndelo te)   Mpo azala lisusu na bomoi seko mpe amona libulu te.+ 10  Mpo amonaka ete ata bato ya bwanya bakufaka,+Zoba ná moto oyo azangi mayele bango nyonso bakufaka,+Mpe basengeli kotikela bato mosusu biloko na bango ya kobikela.+ 11  Mposa ya motema na bango ezali ete bandako na bango ezala mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+Batabernakle na bango libota na libota.+Bapesi mabele na bango bankombo na bango.+ 12  Nzokande moto ya mabele, ata azali na lokumu, akoki te kofanda libela;+Azali mpenza lokola banyama oyo ebomami.+ 13  Yango nde nzela ya baoyo bazali na bozoba,+Mpe ya baoyo bazali koya nsima na bango, baoyo bazali kosepela na maloba na bango ya mangungu. Sela. 14  Lokola bampate, babongisami mpo na Nkunda;*+Liwa ekokamba bango;+Mpe bato ya makambo alima bakozala na bokonzi likoló na bango na ntɔngɔ,+Mpe nzoto na bango esengeli konzuluka;+Mokomoko azali kokende na esika ya kofanda ya lokumu te, kasi nde na Nkunda.*+ 15  Nzokande, Nzambe ye moko akosikola molimo na ngai na lobɔkɔ ya Nkunda,*+Mpo ye akoyamba ngai. Sela. 16  Kobanga te mpo moto moko boye azali kozwa bomɛngo,+Mpo nkembo ya ndako na ye ezali komata,+ 17  Mpo na liwa na ye, akomema eloko ata moko te;+Nkembo na ye ekokita elongo na ye te.+ 18  Mpo bomoi na ye mobimba azalaki kaka kopambola molimo na ye;+(Mpe bato bakokumisa yo mpo ozali komisalela malamu)+ 19  Nsukansuka, molimo na ye ekokende kosuka kaka na libota ya bankɔkɔ na ye.+Bakomona pole lisusu ata moke te.+ 20  Moto ya mabele oyo azali kokanga ntina te, ata azali na lokumu,+Azali mpenza lokola banyama oyo ebomami.+

Maloba na nse

Lil., “Bino bana ya bato ná bino bana ya moto.”
To, “Sheole.” Talá Ap 4.
To, “Sheole.” Talá Ap 4.
To, “Sheole.” Talá Ap 4.