Nzembo 43:1-5

43  Ee Nzambe, sambisá ngai,+Mpe talelá likambo+ na ngai ná ekólo oyo ezali sembo te.Bikisá ngai na mabɔkɔ ya moto ya bokosi mpe oyo azangi boyengebene.+   Mpo yo ozali Nzambe ya ndako na ngai ya makasi.+Mpo na nini obwaki ngai?Mpo na nini nazali kotambola mawamawa mpo na monyoko ya monguna?+   Tindá pole na yo mpe solo na yo.+Ekamba ngai.+Emema ngai na ngomba na yo mosantu mpe na tabernakle na yo monene.+   Mpe nakoya na etumbelo ya Nzambe,+Epai ya Nzambe, oyo azali esengo na ngai mpe nsai na ngai.+Mpe nakokumisa yo na nzɛnzɛ, Ee Nzambe, Nzambe na ngai.+   Ee molimo na ngai, mpo na nini ozangi elikya,+Mpe mpo na nini ozali kosala yikiyiki na kati na ngai?Zelá Nzambe,+Mpo nakokumisa ye lisusu, azali lobiko monene na ngai mpe azali Nzambe na ngai.+

Maloba na nse