Nzembo 19:1-14

Epai ya mokambi ya nzembo. Mondule ya Davidi. 19  Likoló ezali kosakola nkembo ya Nzambe;+Mpe etando ezali koyebisa mosala ya mabɔkɔ na ye.+   Mokolo moko nsima ya mokolo mosusu ezali kobimisa liloba,+Mpe butu moko nsima ya butu mosusu ezali komonisa boyebi.+   Elobeli ezali te, mpe maloba ezali te;Mongongo na yango ezali koyokana te.+   Nsinga na yango ya komeka esembolami na mabele mobimba,+Mpe maloba na yango kino na nsuka ya mabele oyo ebotaka.+Atyeli moi hema na kati na yango,+   Mpe yango ezali lokola mobali ya libala ntango azali kobima na shambrɛ na ye ya libala;+Ezali kosepela kopota mbangu ndenge mobali ya nguya asepelaka kopota na nzela.+   Ezali kobima longwa na nsuka moko ya likoló,Mpe mobembo na yango ezali kosuka na bansuka na yango mosusu;+Mpe eloko moko te ezangi kozwa molunge na yango.+   Mobeko+ ya Yehova ezali ya kokoka,+ ezongisaka molimo.+Bokundoli+ ya Yehova ebongi kotyelama motema,+ ekómisaka moto oyo azangi mayele moto ya bwanya.+   Bitinda+ ya Yehova ezali alima,+ esepelisaka motema;+Mitindo+ ya Yehova ezali pɛto,+ engɛngisaka miso.+   Kobanga+ Yehova ezali pɛto, eumelaka seko.Bikateli ya lisambisi+ ya Yehova ezali solo;+ yango nyonso ezali boyengebene.+ 10  Elingamaka mingi koleka wolo, ɛɛ, koleka wolo mingi oyo epɛtolami;+Mpe eleki mafuta ya nzoi na elɛngi+ mpe eleki mafuta ya nzoi oyo ezali kouta na ndako ya mafuta ya nzoi.+ 11  Lisusu, ekebisi mosaleli na yo;+Kobatela yango ezali na litomba monene.+ 12  Mabunga​—nani akoki kososola yango?+Na masumu oyo ebombani, tángá ngai moto oyo asali likambo te.+ 13  Lisusu, pekisá mosaleli na yo misala ya lofundo;+Kotika te ete yango eyangela ngai.+Na ndenge yango nakozala moto oyo akoki,+Mpe nakozala na ngambo te na makambo mingi ya kobuka mibeko. 14  Maloba ya monɔkɔ na ngai mpe komanyola ya motema na ngai+Ekóma elɛngi liboso na yo, Ee Yehova Libanga+ na ngai mpe Mosikoli na ngai.+

Maloba na nse