Nzembo 147:1-20

147  Bósanzola Yah,+Mpo ezali malamu kobɛtɛla Nzambe na biso mondule;+Mpo ezali likambo ya kosepelisa​—lisanzoli ebongi.+   Yehova azali kotonga Yerusaleme;+Azali kosangisa bato ya Yisraele oyo bapalanganá.+   Abikisaka+ baoyo bazoki na motema,+Mpe akangaka bampota na bango oyo ezali kosala mpasi.+   Atángaka motángo ya minzoto;+Abengaka yango nyonso na nkombo na yango.+   Nkolo na biso azali monene mpe na nguya mingi mpenza;+Ndenge ya kolobela mayele na ye ezali te.+   Yehova asalisaka bato ya komikitisa;+Akitisaka bato mabe kino na mabele.+   Bóyembela Yehova nzembo ya matɔndi;+Bóbɛtɛla Nzambe na biso mondule na nzɛnzɛ,+   Ye oyo azali kozipa likoló na mapata,+Ye oyo abongisaka mbula mpo na mabele,+Ye oyo azali kosala ete bangomba ebimisa matiti.+   Azali kopesa banyama bilei,+Bana ya yanganga oyo bazali se kobelela.+ 10  Asepelaka na nguya ya mpunda te,+Esengo na ye ezalaka mpe na makolo ya moto te.+ 11  Yehova asepelaka na baoyo bazali kobanga ye,+Na baoyo bazali kozela motema boboto na ye.+ 12  Ee Yerusaleme, kumisá Yehova.+Ee Siona, sanzolá Nzambe na yo.+ 13  Mpo akómisi bikangiseli ya baporte na yo makasi;Apamboli bana na yo na kati na yo.+ 14  Azali kotya kimya na teritware na yo;+Azali se kotondisa yo na mafuta ya mbuma ya blé.+ 15  Azali kotinda liloba na ye na mabele;+Liloba na ye epotaka mbangu mpenza. 16  Azali kopesa nɛjɛ lokola lɛnɛ;+Apanzaka putulu ya matandala lokola putulu ya mɔtɔ.+ 17  Azali kobwaka lokola biteni ya mampa mai na ye oyo ekómi libanga.+Nani akoki kotɛlɛma liboso ya malili na ye?+ 18  Atindaka liloba na ye+ mpe anyangwisaka yango.Apɛpisaka mopɛpɛ na ye;+Mai etíyolaka. 19  Azali koyebisa Yakobo liloba na ye,+Malako+ na ye mpe bikateli na ye ya lisambisi epai ya Yisraele.+ 20  Asalelá ekólo mosusu bongo te;+Mpe bikateli na ye ya lisambisi, bango bayebi yango te.+Bósanzola Yah!+

Maloba na nse